Working together for green, competitive and inclusive Europe

Aktualu NORIS ir DMS naudotojams

Prisijungimo informacija:
Reikalavimai darbo vietai:
Rekomenduojama monitoriaus rezoliucija: 1920x1080, 1680x1050, 1600x900.
Naršyklės:
  • Microsoft IE ir Edge palaikomomis versijomis (IE11 ir EDGE);
  • Mozilla Firefox (68 ir aukštesnė versijos);
  • Google Chrome (nuo 77 ir aukštesnė versijos).
Įdiegtos  programos, užtikrinančios darbą su *.doc(x), *.xls(x), *.pdf bylomis.


NORIS bendrieji dokumentai:
 
DMS naudojimo instrukcijos:
 
Veiklos procesų aprašymai:
Šie veiklos procesų aprašymai skirti dokumentuoti EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo programų įgyvendinimo ir priežiūros atskaitomumą, ekonomišką ir efektyvią valdymo ir kontrolės sistemą.  Aprašymai tvirtinami 2018 m. kovo 8 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-109 sudarytos darbo grupės (dėl 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų valdymo ir kontrolės sistemos procesų sukūrimo) sprendimais. Jų pagrindu kuriama 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir procesų automatizavimo informacinė sistema NORIS. Taip pat užtikrinamas kiekvieno finansinio mechanizmo lėšomis įgyvendinamo projekto duomenų, skirtų finansiniam valdymui, stebėsenai, vertinimui, auditavimui ir atsiskaitymui, kaupimas ir saugojimas.

1. Bendrosios sąvokos
2. Registravimo numerių ir kodų programų paraiškoms ir projektams suteikimo instrukcijos
3. Programos paramos sutarties administravimo procesas
4. Paraiškų vertinimo procesas
5. Projekto įgyvendinimo sutarties administravimo procesas
5.1. Papildomo finansavimo projektams skyrimas
6. Mokėjimų administravimo procesas
7. Pirkimų patikros procesas
8. Patikrų vietoje procesas
9. Pažeidimų valdymo procesas
10. Programų tarpinių finansinių ataskaitų  rengimo ir teikimo FMV procesas
11. Projektų tęstinumo priežiūros procesas

 

Kontaktai

Giedrė Vilčinskaitė

 

Lietuvos ir daugiašalių programų skyriaus viršininikė

(8 5) 210 7471

g.vilcinskaite@cpva.lt
  Bendraukime