Working together for green, competetive and inclusive Europe

Įvykiai/kalendorius

Vasaris
03
Moksliniai tyrimai
Baltijos mokslinių tyrimų programos kvietimas teikti paraiškas Lietuvoje
Lietuvos mokslo taryba, bendradarbiaudama su Norvegijos mokslo taryba bei Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kviečia teikti paraiškas Baltijos mokslinių tyrimų programai Lietuvoje, finansuojamai iš 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) finansinių mechanizmų lėšų.
Bendraukime