Working together for green, competitive and inclusive Europe

Apie programą

Sveikata

Sveikata

Įgyvendinant programą Sveikata Lietuvoje siekiama stiprinti psichinės sveikatos paslaugas bendruomenėse bei gerinti vaikų ir jaunimo gerovę.

Pagrindinės programoje įgyvendinamų veiklų/projektų kryptys:
 • psicho-socialinės programos plėtojimas
 • jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas
 • vienos stotelės pagalbos centrų vaikams ir šeimoms steigimas
 • pagalbos teikimas pažeidžiamiems vaikams ir jaunimui
 • specialistų ir tėvų apmokymai (pagal programą Neįtikėtini metai (Incredible Years))
 • priemonės „Šeimos ir sveikatos priežiūros specialisto bendradarbiavimas“ įdiegimas
 • paslaugų ir pagalbos plėtojimas nėščiosioms, gimdyvėms ir mamoms auginančius vaikus iki dvejų metų
 
Programos pavadinimas Sveikata
Kodas LT03
Skirtos mechanizmų ir bendrojo finansavimo sumos Iš viso programai skirta 17 957 647 Eur, iš jų:
15 264 000 Eur mechanizmų lėšos,
2 693 647 Eur bendrojo finansavimo lėšos
Programos sutarties pasirašymo terminas 2019 m. rugsėjo 3 d. 
Programos įgyvendinimo terminai Projektų pagal programą įgyvendinimo terminas - 2024 m. balandžio 30 d. 
Programos pabaiga - 2024 m. gruodžio 31 d. 
Programos partneriai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Norvegijos nacionalinis visuomenės sveikatos institutasDėmesys sveikatos netolygumų mažinimui ir prevencijai

Remiantis įvairių tyrimų duomenimis, Lietuvos rizikos vaikų ir jaunimo situacija pasižymi daugybe problemų, tokių kaip santykinai žemas subjektyvios sveikatos ir gerovės įvertinimas, didėjantis rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo mastas, plintančios patyčios bei augantis savižudybių skaičius. Specialistai sutaria – psichinės sveikatos paslaugų vaikams ir jaunimui pasiekiamumas ir kokybė Lietuvoje yra nepakankama. Daugėja vaikų, turinčių elgesio ir emocijų raiškos sutrikimų, o paramos ir orientavimo sistema vaikams ir jaunuoliams, paliekantiems vaikų globos įstaigas, socializacijos centrus, globėjų šeimas ar rizikos grupėms priklausančias šeimas, yra nepakankama. Šiame kontekste ypač svarbūs yra sveikatos ir socialinio sektoriaus veiksmingo bendradarbiavimo modeliai. Specialistai pabrėžia, kad daugelis sveikatos problemų yra glaudžiai susijusios su socialiniais sunkumais ir tik sisteminis bei nuoseklus sektorių bendradarbiavimas gali padėti sėkmingai juos išspręsti.
Programoje „Sveikata“ numatytos priemonės suteikia galimybę kurti ir įgyvendinti įrodymais pagrįstas intervencijas, modernias mokymo programas ir tobulinti tarpsektorinį bendradarbiavimą siekiant prasmingų pokyčių Lietuvos vaikams ir jaunimui. Memorandume numatytų specialiųjų aspektų tikslas – teikti paramą psichinės sveikatos skatinimo ir prevencijos priemonėms, ypatingą dėmesį skiriant vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovei.

 
TIKSLINĖ GRUPĖ:
 
 • Specialistai dirbantys su vaikais arba tėvais (socialiniai darbuotojai, psichologai, psichiatrai, visuomenės sveikatos specialistai, specialiojo ugdymo mokytojai);
 • Tėvai, auginantys vaikus, turinčius elgesio ar emocijų sutrikimų ir mokytojai, dirbantys su šiais vaikais;
 • Vaikai ir jaunimas;
 • Nėsčiosios, gimdyvės ir mamos auginančios vaikus iki dvejų metų;
 • Lietuvos gyventojai, patiriantys pirmuosius nerimo, depresijos sindromus ir nesikreipiantys medicininės pagalbos.
 

Kontaktai

Sandra Remeikienė

(VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Lietuvos ir tarptautinių investicijų skyriaus vadovė (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

+370 655 65797

s.remeikiene@cpva.lt

Bendraukime