Working together for green, competetive and inclusive Europe

Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ

Apie programą 

Programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ operatoriumi paskirta MITA. Programa įgyvendinama kartu su partneriais: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir Norvegijos agentūra „Innovation Norway“.

Programos įgyvendinimo sritys:

  • žaliosios pramonės inovacijos;
  • bioekonomika;
  • informacinės technologijos.

Programos sritims įgyvendinti planuojama skirti 14 mln. eurų.                          

Finansuojamos veiklos:

  • didesnės pridėtinės vertės aplinką tausojančių produktų ir technologijų kūrimas, diegimas ir komercializavimas;
  • didesnės pridėtinės vertės IRT produktų ir technologijų kūrimas, diegimas ir komercializavimas;
  • rinkoje egzistuojančių inovatyvių technologijų diegimas;
  • verslo įgūdžių stiprinimas.                          

Pareiškėjai:

Privačios Lietuvos įmonės, iš kurių 75 % – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Partneriai:

Lietuvos ar Norvegijos įmonės

Projektų atrankos būdas:

Konkursinis finansavimas.

Planuojamas kvietimų teikti paraiškas skelbimo laikas – 2019 m. II pusmetis.

Projektų įgyvendinimo pabaiga – 2024 m. balandžio 30 d., programos įgyvendinimo pabaiga – 2024 m. gruodžio 31 d.

Dvišalis bendradarbiavimas

Programa siekiama padidinti dvišalį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Norvegijos įmonių Programos įgyvendinimo srityse. 

Veiklos:

  • partnerių paieškos renginiai;
  • dvišaliai renginiai skirti geriausios praktikos, patirties, žinių ir technologijų dalijimuisi;
  • kelionės partnerių paieškai ir partnerysčių užmezgimui Norvegijoje.

Partnerių paieška

Kvietimas teikti paraiškas paramai kelionių išlaidoms kompensuoti

Agentūros „Innovation Norway“ partnerių duomenų bazė.

Pagrindiniai dokumentai:

Naudingos nuorodos:

Kontaktai

Ina Sinkevičiūtė

(Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra )

Norvegijos finansinio mechanizmo grupės vadovė

8 604 77086

ina.sinkeviciute@mita.lt

Bendraukime