Working together for green, competitive and inclusive Europe

Aplinkosauga, energetika, klimato kaita

Aplinkosauga, energetika, klimato kaita

Programos pavadinimas Aplinkosauga, energetika, klimato kaita
Kodas LT07
Skirtos mechanizmų ir bendrojo finansavimo sumos Iš viso programai skirta 12 000 000 Eur, iš jų:
12 000 000 Eur Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos  
Programos sutarties pasirašymo terminas 2020 m. vasario 11 d.
Programos įgyvendinimo terminai Projektų pagal programą įgyvendinimo terminas - 2024 m. balandžio 30 d. 
Programos pabaiga - 2024 m. gruodžio 31 d. 
Programos partneriai  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

 

PROGRAMOS TIKSLAS:

Geresnė ekosistemų aplinkosauginė būklė ir sumažintas neigiamas taršos ir kitos žmonių veiklos poveikis. 

PROGRAMOS KRYPTYS:
 
 • Visuomenės ir regionų prisitaikymo prie klimato kaitos gebėjimų stiprinimas;
 • Atsinaujinanti energija, energijos vartojimo efektyvumas, energetinis saugumas;
 • Saugus Ignalinos atominės elektrinės uždarymas ir saugus atliekų tvarkymas (bendradarbiavimas su Norvegijos radiacinės saugos tarnyba);
 • Nelaimių prevencija ir pasiruošimas joms (galimybei įrengti Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemą atsižvelgiant į kaimyninėse šalyse esančių atominių elektrinių keliamą pavojų);
 • Pavojingomų atliekomų ir (arba) jūrų valdymo gebėjimų stiprinimas.

TIKSLINĖ GRUPĖ: 
 
 • Lietuvos gyventojai;
 • Aplinkos apsaugos agentūra;
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija;
 • Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos apsaugos ministerijos;
 • Lietuvos savivaldybių darbuotojai;
 • Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija;
 • Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcija;
 • Norvegijos radiacinės saugos tarnybos specialistai;
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento darbuotojai.

Pareiškėjas / Projekto vykdytojas Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Projekto pavadinimas
 
Dvišalis Lietuvos Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) ir Norvegijos branduolinės saugos tarnybos (toliau – DSA) susitikimas siekiant tinkamai pasirengti Norvegijos paramos projekto įgyvendinimui
Projekto kodas LT07-7S-CPVA-TF-001
Projekto tikslas / pagrindinės veiklos Dvišaliame VATESI  ir DSA susitikime buvo aptartas galimas bendradarbiavimas avarinės parengties srityje, stiprinant Lietuvos pasirengimą galimoms branduolinėms ar radiologinėms avarijoms Baltarusijos atominėje elektrinėje bei branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimo srityje, vykdant Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo veiklas.
 DSA atstovai pristatė DSA organizacinę struktūrą, reglamentavimo ir priežiūros sritis, RASTEP (Rapid Source Term Prediction) programinės įrangos įsigijimą ir taikymą DSA veikloje, pasirengimo ir reagavimo į branduolinę ar radiologinę avariją tvarką, aprodė avarinės parengties centrą. Diskutuojant apie planuojamų projektų įgyvendinimą pateikė pavyzdžių iš DSA patirties dirbant su kitomis šalimis dėl galimo Tarptautinės atominės energetikos agentūros įtraukimo įgyvendinant numatomus projektus.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis
 
2019 m. vasaris
Projektui skirta Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų suma
 
4 718,70 Eur

Type the text here ...

Kontaktai

Marius Navadunskis

(VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus vyresnysis projektų vadovas (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

(8 5) 219 1340

m.navadunskis@cpva.lt

Bendraukime