Working together for green, competitive and inclusive Europe

Aplinkosauga, energetika, klimato kaita

Aplinkosauga, energetika, klimato kaita

Programos pavadinimas Aplinkosauga, energetika, klimato kaita
Kodas LT05
Skirtos mechanizmų ir bendrojo finansavimo sumos Iš viso programai skirta 14 117 647 Eur, iš jų:
12 000 000 Eur Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos  
2 117 647 Eur bendrojo finansavimo lėšos
Programos sutarties pasirašymo terminas 2020 m. vasario 11 d.
Programos įgyvendinimo terminai Projektų pagal programą įgyvendinimo terminas - 2024 m. balandžio 30 d. 
Programos pabaiga - 2024 m. gruodžio 31 d. 
Programos partneriai  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
 Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

 

PROGRAMOS TIKSLAS:

Geresnė ekosistemų aplinkosauginė būklė ir sumažintas neigiamas taršos ir kitos žmonių veiklos poveikis. 

PROGRAMOS KRYPTYS:
 
 • Visuomenės ir regionų prisitaikymo prie klimato kaitos gebėjimų stiprinimas;
 • Atsinaujinanti energija, energijos vartojimo efektyvumas, energetinis saugumas;
 • Saugus Ignalinos atominės elektrinės uždarymas ir saugus atliekų tvarkymas (bendradarbiavimas su Norvegijos radiacinės saugos tarnyba);
 • Nelaimių prevencija ir pasiruošimas joms (galimybei įrengti Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemą atsižvelgiant į kaimyninėse šalyse esančių atominių elektrinių keliamą pavojų);
 • Pavojingomų atliekomų ir (arba) jūrų valdymo gebėjimų stiprinimas.

TIKSLINĖ GRUPĖ: 
 
 • Lietuvos gyventojai;
 • Aplinkos apsaugos agentūra;
 • Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija;
 • Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos apsaugos ministerijos;
 • Lietuvos savivaldybių darbuotojai;
 • Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija;
 • Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcija;
 • Norvegijos radiacinės saugos tarnybos specialistai;
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento darbuotojai.

Įgyvendintas 1 Dvišalių santykių stiprinimo projektas, kurio finansavimui skirta 4 718,70 EUR


Išsamų projektinių veiklų aprašymą skaitykite čia (.pdf)


 

Kontaktai

Marius Navadunskis

(VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Lietuvos ir tarptautinių investicijų skyriaus vyresnysis projektų vadovas (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

+370 658 02789

m.navadunskis@cpva.lt

Bendraukime