Working together for green, competetive and inclusive Europe

Aplinkosauga, energetika, klimato kaita

Aplinkosauga, energetika, klimato kaita

Geresnė ekosistemų aplinkosauginė būklė ir sumažintas neigiamas taršos ir kitos žmonių veiklos poveikis, ypatingas dėmesys:

  • priemonėms, susijusioms su Ignalinos atominės elektrinės uždarymu ir saugiu atliekų tvarkymu (bendradarbiavimas su Norvegijos radiacinės saugos tarnyba);
  • galimybei įrengti Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemą atsižvelgiant į kaimyninėse šalyse esančių atominių elektrinių keliamą pavojų;
  • priemonės, susijusios su kitomis pavojingomis atliekomis ir (arba) jūrų valdymo gebėjimų stiprinimu.

Kontaktai

Marius Navadunskis

(VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus vyresnysis projektų vadovas

(8 5) 219 1340

m.navadunskis@cpva.lt

Bendraukime