Working together for green, competitive and inclusive Europe

Skaidrumas

Donorų šalys (Norvegija, Lichtenšteinas ir Islandija) vykdo sukčiavimo ir netinkamo valdymo netolerancijos politiką. 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansiniai mechanizmai laikosi gero valdymo politikos, o šių mechanizmų įgyvendinimas yra grindžiamas atvirumo, skaidrumo ir atsakomybės principais.


Jei  įtariate, kad paramos lėšos naudojamos netinkamai ar yra korupcijos apraiškų, prašome kreiptis į Finansinių mechanizmų valdybą, Nacionalinę koordinavimo instituciją - Lietuvos Respublikos finansų ministeriją, VšĮ Centrinę projektų valdymo agentūrą ar bet kurią kitą paramą administruojančią instituciją. Jūsų pateikta informacija bus laikoma konfidencialia.

Informacija gali būti pateikta asmeniškai, raštu, el. paštu arba telefonu šioms pagrindinėms Lietuvos institucijoms:

Nacionalinė koordinavimo institucija - Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Adresas: Lukiškių g. 2, LT-01512, Vilnius, Lietuva;

El. paštas: pranesimai@finmin.lt

Centrinė projektų valdymo agentūra

Adresas: S. Konarskio g. 13, Vilnius

El. paštas: skaidrumas@cpva.lt

Telefonas: (8 5) 274 8730

Informacija gali būti pateikta paštu arba el. paštu šiai Donorų šalių institucijai:

Finansinių mechanizmų valdyba - EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų sekretoriatas.

Adresas: Financial Mechanism Office, Rue Joseph II, 12-16, 1000 Brussels

El paštas: alert-fmo@efta.int

Taip pat, norėdami pateikti pranešimą anonimiškai, dešinėje pusėje galite pasirinkti skiltį "Bendraukime", nurodyti pranešimo tipą "Skundas" ir nenurodant nei vardo, pavardės ar elektroninio pašto pateikti savo pranešimą.


Įvertinusios pateiktus pranešimus apie galimus neskaidraus 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos panaudojimo ar korupcinės veikos atvejus, institucijos atlieka tyrimus ir informuoja pranešimų autorius apie tyrimo rezultatus ir, prireikus, apie priemones, kurių buvo imtasi, siekiant mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę. Atkreipiame dėmesį, kad pranešimai, skundai ar kita pateikta informacija nagrinajama vadovaujantis  Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Asmuo, pateikęs pranešimą, apie institucijų atliktus veikmus, priimtus sprendimus gali būti neinformuojamas, jei jis nenurodo savo vardo ir pavardės, telefono numerio arba el. pašto adreso ar kito adreso, kuriuo galima pateikti atsakymą.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.


Taip pat norime Jums priminti, kad informaciją apie valstybės tarnautojų neteisėtus veiksmus - apie korupciją ar veikas, turinčias korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių ar apie taisytinas valstybės institucijų teikiamų paslaugų procedūras, kurios sudaro prielaidas piknaudžiauti tarnybine padėtimi, galite informuoti STT šioje interneto svetainėje.

Bendraukime