Working together for green, competitive and inclusive Europe

Kontaktai

Rūta Dapkutė-Stankevičienė

(LR finansų ministerija)

Investicijų departamento direktorė

(8 5) 219 4436

ruta.dapkute@finmin.lt

Sandra Remeikienė

(VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus vadovė

+370 655 65797

s.remeikiene@cpva.lt

Irma Šopienė

(VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Lietuvos ir tarptautinių investicijų departamento Finansų skyriaus vadovė

+370 669 96328

i.sopiene@cpva.lt

Rosita Saukaitė

(VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Komunikacijos skyriaus vadovė

+370 675 94438

r.saukaite@cpva.lt

Programų kuratoriai

Sandra Remeikienė

(VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus vadovė

+370 655 65797

s.remeikiene@cpva.lt

Ina Sinkevičiūtė

(Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra )

Grupės vadovė | Programos valdymas

+370 604 77086

ina.sinkeviciute@mita.lt

Kornelija Žukovskienė

(Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra )

Projektų finansininkė

+370 603 89106

ina.sinkeviciute@mita.lt

Ieva Šeibelytė

(Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra )

Komunikacija | Informacijos viešinimas

+370 67195925

ina.sinkeviciute@mita.lt

Artūras Vaznys

(Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra)

Teisininkas

+370 604 79024

ina.sinkeviciute@mita.lt

Beata Mažul

(Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra )

Projektų valdymas | Dvišalių veiklų koordinavimas

+370 604 78935

ina.sinkeviciute@mita.lt

Aušra Vilutienė

(Lietuvos mokslo taryba)

Projekto „Baltijos mokslinių tyrimų programa“ vadovė

+370 676 16715

ausra.vilutiene@lmt.lt

Giedrė Tumosaitė

(Atviros Lietuvos fondas)

Programų vadovė

+370 614 05223

giedre.tumosaite@olf.lt

Agnė Žemaitytė

(Atviros Lietuvos fondas)

Komunikacijos vadovė

+370 612 31620

giedre.tumosaite@olf.lt

Inga Lukoševičiūtė

(VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus vyresnioji projektų vadovė

+370 663 13788

i.lukoseviciute@cpva.lt

Oksana Ščerbickienė

(VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus vyresnioji projektų vadovė

+370 663 13753

o.scerbickiene@cpva.lt

Marius Navadunskis

(VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus vyresnysis projektų vadovas

+370 658 02789

m.navadunskis@cpva.lt

Neringa Janušienė

(VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Lietuvos ir daugiašalių programų skyriaus vyresnioji projektų vadovė

+370 658 03183

n.janusiene@cpva.lt

Bendraukime