Working together for green, competetive and inclusive Europe

Teisingumas ir vidaus reikalai

Teisingumas ir vidaus reikalai

Šiai sričiai planuojama skirti 38 800 000 Eur.

Teisinės valstybės stiprinimas:

  • ypatingas dėmesys teisingumo grandinės stiprinimui (policija, prokuratūra, teismai, pataisų sistema), geriau užtikrinant teisę kreiptis į teismą, įkalinimui alternatyvių sankcijų naudojimą ir kovą su smurtu dėl lyties, skatinamas bendravimas ir bendradarbiavimas su atitinkamomis pilietinės visuomenės organizacijomis;
  • tolimesnis Lietuvos pataisų tarnybų sistemos tobulinimas;
  • teismų bei baudžiamojo persekiojimo efektyvumo ir veiksmingumo stiprinimas;
  • policijos gebėjimų ir bendradarbiavimo stiprinimas kovojant su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, atsižvelgiant į dabartines tendencijas, susijusias su prekyba žmonėmis ir kitais siekti pelno skirtais nusikaltimais;
  • institucijų gebėjimų stiprinimas smurto šeimoje ir dėl lyties srityje.

Kontaktai

Inga Lukoševičiūtė

(VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus vyresnioji projektų vadovė

(8 5) 249 9162

i.lukoseviciute@cpva.lt

Bendraukime