Working together for green, competitive and inclusive Europe

Apie programą

Pilietinė visuomenė

Pilietinė visuomenė

Apie Aktyvių piliečių fondą

APF programos Lietuvoje įgyvendinimui skirta 9 mln. eurų. Programą finansuoja Islandija, Lichtenšteino Kunigaikštystė ir Norvegijos Karalystė per 2014-2021 metų laikotarpio Europos ekonominės erdvės finansinį mechanizmą.
Programa siekiama stiprinti pilietinio sektoriaus vaidmenį Lietuvoje skatinant bei saugant demokratiją, aktyvų plietiškumą ir žmogaus teises bei įgalinant pažeidžiamas grupes. Fondo operatoriumi tapo VšĮ Atviros Lietuvos fondo, VšĮ OSFL projektai bei VšĮ Geri Norai LT konsorciumas.

Tikimasi, kad APF programa taps pagrindiniu finansiniu šaltiniu Lietuvos PVO, veikiančioms valdžios institucijų stebėsenos ir priežiūros, advokacijos, žmogaus teisių srityse. Ji taip pat rems iniciatyvas, susijusias su didesniu piliečių įsitraukimu į pilietines veiklas ir jų informuotumu bei pažeidžiamų grupių įgalinimu, ypač vietos lygmeniu. Numatoma, kad programa per PVO įgyvendinamas veiklas parems apie 180 projektų bei tiesiogiai įtrauks 10000 piliečių.

Kontaktai

Arūnė Kontautaitė

(Atviros Lietuvos fondas)

Programų vadovė (Atviros Lietuvos fondas)

arune.kontautaite@olf.lt

Inga Pache

(Atviros Lietuvos fondas)

Komunikacijos vadovė (Atviros Lietuvos fondas)

inga.pache@olf.lt

Bendraukime