Working together for green, competitive and inclusive Europe

Socialinis dialogas/deramas darbas

Socialinis dialogas/deramas darbas

Daugelyje lengvatas gaunančių valstybių socialinis dialogas tarp profesinių sąjungų, darbdavių asociacijų ir vyriausybės nėra naudojamas veiksmingai skatinti socialinę ir ekonominę politiką, geresnes darbo ir gyvenimo sąlygas bei socialinį teisingumą.
 
Programa padidins darbuotojų, darbdavių ir valdžios institucijų supratimą apie socialinio dialogo privalumus ir užtikrins geresnius socialinių partnerių gebėjimus skaidriam dvišaliam ir trišaliam bendradarbiavimui. Taip pat gilins supratimą apie deramo darbo svarbą (profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, lyčių lygybė ir nediskriminavimas, požiūris į sveikatą ir saugą, informavimas apie teises ir pareigas bei kova su nedeklaruojamu darbu).
 
Programos tikslai:
  • socialinio dialogo ir trišalio bendradarbiavimo tobulinimas;
  • deramo darbo tikslų nustatymas ir jų įgyvendinimas;
  • sąžiningų ir tinkamų darbo sąlygų skatinimas;
  • informacijos sklaidos apie deramo darbo naudą didinimas;
  • efektyvus didelio nedarbo problemos sprendimas.
 
Programos sėkmė bus vertinama pagal trišalio bendradarbiavimo rezultatus. Vienas iš tikslų yra padidinti darbuotojų ir įmonių, kurios pagerino deramo darbo tvarką, skaičių.
 
 
Bendraukime