Working together for green, competitive and inclusive Europe

Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos teismuose
Teisingumas ir vidaus reikalai
Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos teismuose
Projekto vykdytojas: Nacionalinė teismų administracija
Projekto pavadinimas: 
Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos teismuose
Projekto kodas: LT06-1-NTA-TF-001
Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje
Teisingumas ir vidaus reikalai
Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra
Projekto pavadinimas: Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje
Projekto kodas: LT06-1-GP-TF-001

 
Tarpžinybinio bendradarbiavimo stiprinimas ir nusikaltimų tyrimo kokybės gerinimas Lietuvos policijoje
Teisingumas ir vidaus reikalai
Tarpžinybinio bendradarbiavimo stiprinimas ir nusikaltimų tyrimo kokybės gerinimas Lietuvos policijoje Projekto vykdytojas: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijosProjekto pavadinimas: Tarpžinybinio bendradarbiavimo stiprinimas ir nusikaltimų tyrimo kokybės gerinimas Lietuvos policijoje
Projekto kodas: LT06-4-VRM-TF-001
Teisingumo grandinės darbo kokybės gerinimas ir kompetencijų stiprinimas, siekiant apsaugoti smurto šeimoje ir dėl lyties aukas
Teisingumas ir vidaus reikalai
Teisingumo grandinės darbo kokybės gerinimas ir kompetencijų stiprinimas, siekiant apsaugoti smurto šeimoje ir dėl lyties aukas Projekto vykdytojas: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Projekto pavadinimas: Teisingumo grandinės darbo kokybės gerinimas ir kompetencijų stiprinimas, siekiant apsaugoti smurto šeimoje ir dėl lyties aukas
Projekto kodas: LT06-3-VRM-TF-001
Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas
Teisingumas ir vidaus reikalai
Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas Projekto vykdytojas: Lietuvos kalėjimų tarnyba
Projekto pavadinimas: Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas
Projekto kodas: LT06-2-TM-TF-001
 
Bendraukime