Working together for green, competitive and inclusive Europe

Apie programą

Dvišaliai santykiai

Dvišaliai santykiai

2014-2020 m. Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų Dvišalio bendradarbiavimo fondo (toliau – Dvišalio bendradarbiavimo fondas) tikslas yra dvišalių santykių tarp Lietuvos ir valstybių donorių: Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės, stiprinimas.
 

Dvišaliai santykiai gali būti stiprinami vykdant projektus arba iniciatyvas, skirtas:

  • strateginei partnerystei vystyti;
  • partnerystės tinklo kūrimui / stiprinimui;
  • patirties ir žinių mainams bei
  • kitoms jungtinėms iniciatyvoms įgyvendinti.

Dvišaliai santykiai gali būti stiprinami programų ir Dvišalio bendradarbiavimo fondo lygmenyse.

Programos lygmenyje Memorandumais programai dvišalių santykių stiprinimui skirtos lėšos gali būti paskirstomos:

  • programos operatoriaus ir (arba) programos partnerio Dvišalio bendradarbiavimo fondo iniciatyvų, kurioms pritarė Patariamoji institucija (programos operatoriaus sudarytas EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų bendradarbiavimo komitetas arba EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų programos komitetas), įgyvendinimui;
  • tiesioginio finansavimo Dvišalio bendradarbiavimo fondo projektų, kuriems pritarė patariamoji institucija, įgyvendinimui;
  • Dvišalio bendradarbiavimo fondo projektų, programos operatoriaus atrinktų konkurso būdu skelbiant kvietimus, įgyvendinimui.

Dvišalio bendradarbiavimo fondo lygmenyje Memorandumais Dvišalio bendradarbiavimo fondui skirtos lėšos gali būti paskirstomos:

  • Nacionalinės koordinavimo institucijos (toliau – NKI) ir (arba) Dvišalio bendradarbiavimo fondo Fondo administratoriaus (VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros) Dvišalio bendradarbiavimo fondo iniciatyvų, kurioms pritarė Jungtinis Dvišalio bendradarbiavimo fondo komitetas, įgyvendinimui;
  • tiesioginio finansavimo Dvišalio bendradarbiavimo fondo projektų, kuriems pritarė Jungtinis Dvišalio bendradarbiavimo fondo komitetas, įgyvendinimui;
  • Dvišalio bendradarbiavimo fondo projektų, Fondo administratoriaus atrinktų konkurso būdu, skelbiant kvietimus, įgyvendinimui.
Už Dvišalio bendradarbiavimo fondo įgyvendinimo priežiūrą yra atsakingas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Investicijų departamentas, kuris atlieka NKI funkcijas. Dvišalio bendradarbiavimo fondo administravimo funkciją NKI yra perdavusi VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai (Lietuvos ir daugiašalių programų skyriui), kuri Dvišalio bendradarbiavimo fondo lygmeniu veikia kaip Dvišalio bendradarbiavimo fondo administratorius.
 
Už Dvišalio bendradarbiavimo fondo projektų ir iniciatyvų įgyvendinimo priežiūrą ir administravimą programos lygmenyje yra atsakingas programos operatorius.
 

Kontaktai

Jūratė Vaškienė

(VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Lietuvos ir tarptautinių investicijų skyriaus projektų vadovė (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

+370 630 71527

j.vaskiene@cpva.lt

Bendraukime