Working together for green, competetive and inclusive Europe

Apie programą

Kultūra

Kultūra

Programos pavadinimas

Kultūra

Kodas

LT04

Skirtos mechanizmų ir bendrojo finansavimo sumos

EEE finansinio mechanizmo lėšos – 7 000 000 Eur

Bendrojo finansavimo lėšos – 1 235 294 Eur

Programos sutarties pasirašymo data

2019 m. birželio 19 d.

Programos įgyvendinimo terminai

Projektų pagal programą įgyvendinimo terminas – 2024 m. balandžio 30 d.

Programos pabaiga – 2024 m. gruodžio 31 d.

Programos santrauka

Nuoroda į santrauką


Pareiškėjas / Projekto vykdytojas
 
BĮ Kultūros paveldo centras
Projekto pavadinimas
 
BĮ „Kultūros paveldo centras”, VĮ Lietuvos paminklai” ir Norvegijos partnerio Riiksantikvaren susitikimas dėl tiesioginio finansavimo projekto FIXUS paraiškos parengimo ir pasiruošimo būsimų veiklų įgyvendinimui
Projekto kodas LT04-4S-CPVA-TF-001
 
Projekto tikslas / pagrindinės veiklos Vizito Osle (Norvegija) planuojamo tiesioginio finansavimo projekto FIXUS partneriai iš Lietuvos (Kultūros paveldo centras bei „Lietuvos paminklai“) ir Norvegijos ( Riiksantikvaren) susitiko aptarti partnerystės plėtojimo klausimus. Tuo pačiu metu vykęs „Fixus“ projekto pirmtako „Pro Monumenta“ atstovų vizitas Norvegijoje susitikimo dalyviams sudarė galimybę apžiūrėti 1 mikroautobuso įrangą ir stebėti 1 komandos darbą gyvai Oslo katedroje (norveg. Oslo domkirke); leido susipažinti su darbo pobūdžiu praktikoje, peržvelgti turimą įrangą ir gyvai sužinoti atsakymus į iškylančius klausimus.
Šią analogišką projektą įgyvendinusių kolegų perduotą patirtį ir žinias tiesioginio finansavimo projekto FIXUS partneriai iš Lietuvos ir Norvegijos panaudotos rengdavi FIXUS paraišką bei vėliau įgyvendindami projektą, kurio veiklos yra grįstos „Pro Monumenta“ modeliu.
Lietuvos ir Norvegijos partnerių susitikimo metu buvo aptartos dalyvavusių institucijų dvišalio bendradarbiavimo galimybės kultūros paveldo valdymo ir priežiūros srityje.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis
 
2019 m. birželis
Projektui skirta EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų suma
 
2 612,13 Eur
 
Pareiškėjas / Projekto vykdytojas
 
BĮ Kultūros paveldo centras
Projekto pavadinimas
 
BĮ „Kultūros paveldo centras”, VĮ "Lietuvos paminklai” ir Norvegijos partnerių Riiksantikvaren (Direktoratet for kulturminneforvaltning) bei KA (KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) pažintinis vizitas Olandijoje ir Belgijoje dėl tiesioginio finansavimo projekto FIXUS paraiškos parengimo ir pasiruošimo būsimų veiklų įgyvendinimui
Projekto kodas LT01-4S-CPVA-TF-003
 
Projekto tikslas / pagrindinės veiklos Lietuvos ir Norvegijos partnerių pažintinis vizitas į Olandiją ir Belgiją suplanuotas norint susipažinti su originaliu „Monumentenwacht“ projekto modeliu, kuris Olandijoje taikomas daugiau nei 40 metų. Tuo pačiu, pristatytas ir Belgijos „Monumentenwacht“ modelis, kuris Belgijos regionuose taikomas daugiau nei 30 metų ir yra Olandiškojo modelio atitikmuo. Vizito tikslas – teoriškai ir praktiškai susipažinti su priimančių institucijų įgyvendintų projektų veiklos modeliais, išanalizuoti jų skirtumus ir panašumus, aptarti juos su FIXUS projekto partneriais. Taip pat vizito metu dalyviai aptarė aukščiau minimų modelių panašumus ir skirtumus su „Pro Monumenta“ (Slovakija) projekto taikomu modeliu, kuriuo remiamasi planuojant įgyvendinti tiesioginio finansavimo projekto FIXUS veiklas. Vizito metu dalyviai pasidalino praktine patirtimi, planuojamo FIXUS projekto partneriai gavo atsakymus į kylančius klausimus dėl projekto planavimo, įgyvendinimo, vykdymo bei kt. aktualius klausimus, kurie kyla ruošiant planuojamo FIXUS projekto paraišką.
Lietuvos ir Norvegijos partnerių susitikimo metu buvo aptartos dalyvavusių institucijų dvišalio bendradarbiavimo galimybės kultūros paveldo valdymo, priežiūros ir tvarkybos srityje.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis
 
2019 m. birželis
Projektui skirta EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų suma
 
8 360,57 Eur
 
Pareiškėjas / Projekto vykdytojas
 
BĮ Kultūros paveldo centras
Projekto pavadinimas
 
BĮ „Kultūros paveldo centras”, VĮ "Lietuvos paminklai” ir Norvegijos partnerių Riksantikvaren (Direktoratet for kulturminneforvaltning) bei KA (KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) pažintinis vizitas Slovakijoje dėl tiesioginio finansavimo projekto FIXUS paraiškos parengimo ir pasiruošimo būsimų veiklų įgyvendinimui
Projekto kodas LT01-4S-CPVA-TF-004
 
Projekto tikslas / pagrindinės veiklos Lietuvos ir Norvegijos partnerių pažintinis vizitas į Slovakiją suplanuotas norint susipažinti su "Pro Monumenta" projektu, kurio sėkme grindžiamas planuojamas įgyvendinti tiesioginio finansavimo projektas FIXUS. Vizito tikslas – susipažinti su „Pro Monumenta“ projekto veiklos modeliu, išanalizuoti skirtumus ir panašumus, aptarti juos su Projekto partneriais.
Vizito metu dalyviai susipažino su metodine medžiaga, kuri pateikiama objektų savininkams, apžiūrėjo mobiliąsias dirbtuves, administracines ir stacionarių dirbtuvių patalpas. Taip pat vizito metu dalyviai vyko į objektus, kuriuose „Pro Monumenta“ metu buvo vykdyti tvarkybos darbai; dalyviai gavo praktinių patarimų, taip pat susijusių su projektui būtinos įrangos ir kitų priemonių pirkimu. Įgytas žinias Lietuvos ir Norvegijos partneriai praktiškai pritaikys kartu įgyvendindami tiesioginio finansavimo projektą FIXUS. Tokiu būdu bus prisidedama prie dvišalių santykių tarp Lietuvos ir Norvegijos plėtojimo.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis
 
2019 m. lapkritis
Projektui skirta EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų suma
 
6 187,51 Eur

Kontaktai

Oksana Ščerbickienė

(VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus vyresnioji projektų vadovė

(8 5) 210 7479

o.scerbickiene@cpva.lt

Bendraukime