Working together for green, competitive and inclusive Europe

Metiniai susitikimai su donorais

2018 m. birželio 19 d. įvyko pirmasis 2014–2021 metų laikotarpio Finansinių mechanizmų metinis susitikimas su donorais. Posėdžio metu buvo aptarti nacionalinės valdymo ir kontrolės sistemos diegimo, programų patvirtinimo, Nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo įkūrimo, viešinimo ir kiti aktualūs klausimai. Posėdžio protokolą galite rasti čia.


2019 m. birželio 19 d. įvyko antrasis 2014–2021 metų laikotarpio Finansinių mechanizmų metinis susitikimas su donorais. Posėdžio metu buvo patvirtinta koordinavimo institucijos parengta metinė pažangos ataskaita, aptarti Nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo įgyvendinimo, rizikos valdymo, viešinimo ir kiti aktualūs su programų įgyvendinimu susiję klausimai. Posėdžio protokolą galite rasti čia.

Metinė pažangos ataskaita
 

2020 m. birželio 9 d. įvyko trečiasis 2014–2021 metų laikotarpio Finansinių mechanizmų metinis susitikimas su donorais. Posėdžio metu buvo patvirtinta koordinavimo institucijos parengta metinė pažangos ataskaita, aptarti Nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo įgyvendinimo, rizikos valdymo, viešinimo ir kiti aktualūs su programų įgyvendinimu susiję klausimai, pristatyti keli 2014–2021 metų laikotarpio Finansinių mechanizmų lėšomis finansuojami projektai.

Pridedami dokumentai:
Protokolas
Ataskaita


2021 m. birželio 15 d. įvyko ketvirtasis 2014–2021 metų laikotarpio Finansinių mechanizmų metinis susitikimas su donorais. Posėdžio metu buvo patvirtinta koordinavimo institucijos parengta metinė pažangos ataskaita, aptarti dvišalio bendradarbiavimo, programų eigos, rizikos valdymo, viešinimo ir kiti aktualūs su programų įgyvendinimu susiję klausimai, pristatyti keli 2014–2021 metų laikotarpio Finansinių mechanizmų lėšomis finansuojami Sveikatos programos projektai.

Pridedami dokumentai:
Protokolas
Ataskaita


2022 m. birželio 1 d. įvyko penktasis 2014–2021 metų laikotarpio Finansinių mechanizmų kasmetinis susitikimas su donorais. Posėdžio metu buvo apžvelgta 2021 m. pažangos ataskaita, įskaitant valdymo ir kontrolės sistemos klausimus, pažeidimus ir skundus, taip pat aptarti dvišalio bendradarbiavimo, programų eigos, viešinimo, poveikio dotacijoms, Rusijai pradėjus karą prieš Ukrainą, ir kiti aktualūs su programų įgyvendinimu susiję klausimai.

Pridedami dokumentai:
Protokolas
Ataskaita


2023 m. birželio 6 d. įvyko šeštasis 2014–2021 metų laikotarpio Finansinių mechanizmų kasmetinis susitikimas su donorais. Posėdžio metu buvo apžvelgta 2022 m. pažangos ataskaita, taip pat aptarti programų eigos, dvišalio bendradarbiavimo, viešinimo ir kiti aktualūs su programų įgyvendinimu susiję klausimai.

Pridedami dokumentai:
Protokolas
Ataskaita
  Bendraukime