Working together for green, competitive and inclusive Europe

Metiniai susitikimai su donorais

2018 m. birželio 19 d. įvyko pirmasis 2014–2021 metų laikotarpio Finansinių mechanizmų metinis susitikimas su donorais. Posėdžio metu buvo aptarti nacionalinės valdymo ir kontrolės sistemos diegimo, programų patvirtinimo, Nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo įkūrimo, viešinimo ir kiti aktualūs klausimai. Posėdžio protokolą galite rasti čia.


2019 m. birželio 19 d. įvyko antrasis 2014–2021 metų laikotarpio Finansinių mechanizmų metinis susitikimas su donorais. Posėdžio metu buvo patvirtinta koordinavimo institucijos parengta metinė pažangos ataskaita, aptarti Nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo įgyvendinimo, rizikos valdymo, viešinimo ir kiti aktualūs su programų įgyvendinimu susiję klausimai. Posėdžio protokolą galite rasti čia.

Metinė pažangos ataskaita
 

2020 m. birželio 9 d. įvyko trečiasis 2014–2021 metų laikotarpio Finansinių mechanizmų metinis susitikimas su donorais. Posėdžio metu buvo patvirtinta koordinavimo institucijos parengta metinė pažangos ataskaita, aptarti Nacionalinio dvišalio bendradarbiavimo fondo įgyvendinimo, rizikos valdymo, viešinimo ir kiti aktualūs su programų įgyvendinimu susiję klausimai, pristatyti keli 2014–2021 metų laikotarpio Finansinių mechanizmų lėšomis finansuojami projektai.

Pridedami dokumentai:
Protokolas
Ataskaita

  Bendraukime