Working together for green, competitive and inclusive Europe

Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemos vystymas

Projekto vykdytojas: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD)
Projekto pavadinimas: Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemos vystymas
Projekto kodas: LT05-5-VRM-TF-001
Projekto tinkamų išlaidų suma: 7 000 000,00 Eur (5 950 000,00 Eur - Norvegijos finansinio mechanzimo lėšos ir  ­­­­­­­­­­1 050 000,00 Eur - bendrojo finansavimo lėšos)
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 2021 m. kovo 29 d. 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. spalio 7 d. – 2024 m. balandžio 30 d. 

Projekto tikslas – užtikrinti kokybišką Lietuvos gyventojų saugumą branduolinės avarijos atveju.
Projekto uždavinys – sudaryti kokybiškas technines bei organizacines pasirengimo branduolinių avarijų situacijoms sąlygas sukuriant vieningą gyventojų išankstinio perspėjimo apie branduolinę ir (ar) radiologinę avariją sistemą Lietuvoje.

Projekto metu planuojama:
 
  • Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) pasirengimo avarinėms situacijoms galimybių tobulinimas (numatoma įsigyti specializuotą programinę įrangą, pritaikytą greitai bei tiksliai prognozuoti Astravo atominės elektrinės branduolinės avarijos vystymosi eigą bei radionuklidų išmetimo į aplinką charakteristikas);
  • gyventojų perspėjimo ir informavimo sirenomis sistemos įrengimas (numatoma įsigyti gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos įrangą, kuria vieningai galės naudotis apie 100 Lietuvos Respublikos institucijų bei Lietuvos pasienyje su Baltarusija įrengti papildomas stacionarias perspėjimo sirenas);
  • kompleksinių civilinę saugą užtikrinančių pratybų organizavimas (numatoma surengti pratybas, skirtas išbandyti bei įvertinti Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro bei atitinkamų valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų veiklos efektyvumą atominės ir (ar) radiologinės avarijos atveju);
  • specialios gyventojų mokymo ir švietimo programos parengimas, siekiant sustiprinti gyventojų gebėjimus elgtis branduolinės ir (ar) radiologinės avarijos atveju (numatoma paruošti edukacinę medžiagą, skirtą tiek mokyklinio amžiaus vaikams, tiek suaugusiems asmenims).
Laukiami projekto rezultatai:
  • Sustiprinti PAGD gebėjimai organizuoti visuomenės perspėjimą ir informavimą apie gresiančią ar susidariusią valstybės lygio ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
  • Sustiprinti VATESI gebėjimai efektyviai prognozuoti branduolinės avarijos padarinius ir skubiai planuoti apsaugomuosius veiksmus;
  • Įgyvendinus projektą tikimasi užtikrinti kokybišką 17-os savivaldybių gyventojų, kurios patenka į Baltarusijos atominės elektrinės skubių apsaugomųjų veiksmų ir išplėstinio planavimo atstumą (0-100 km poveikio zoną), informavimą ir perspėjimą.
Projeko tikslinė grupė: PAGD, VATESI, Norvegijos radiacijos ir branduolinės saugos tarnyba (DSA), visuomenė.
Projektas įgyvendinamas kartu su projekto partneriais: VATESI ir DSA.
 
 
 
 
 


Bendraukime