Working together for green, competitive and inclusive Europe

Jūros šiukšlių monitoringas

Projekto vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra
Projekto pavadinimas: Jūros šiukšlių monitoringas
Projekto kodas: LT05-1-AM-TF-004
 
Projekto tinkamų išlaidų suma: 266 629,00 Eur (226 634,47 Eur - Norvegijos finansinio mechanzimo lėšos ir  39 994,53 Eur - bendrojo finansavimo lėšos)
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data2020 m. rugpjūčio 7 d. 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis2020 m. rugpjūčio 7 d. - 2023 m. kovo 7 d. 
 
 
Lietuva iki šiol neturi oficialios jūrų šiukšlių stebėsenos programos. Dabartinė jūrų šiukšlių būklė vertinama remiantis pakrančių ir jūros dugno tyrimais, vis dar nėra patikimų žinių apie jūrų šiukšles, įskaitant mikroplastiką, tam tikrame vandens kiekyje ir jūros dugno nuosėdose. Įgyvendinamu projektu siekiama užpildyti žinių spragas apie jūros vandenyse aptinkamų šiukšlių savybes, kiekį ir taršos kelius nuo jų šaltinių iki Baltijos jūros.
 
Projekto tikslas – remiantis kitų šalių praktika, mokslinės literatūros šaltiniais, regioniniu lygiu siūlomomis rekomendacijomis, parengti metodinius nurodymus ir atlikti   jūros aplinką teršiančių šiukšlių tyrimus bei parengti išsamią rezultatų analizę.
 
Projekto metu planuojama:
  • įvertinti Lietuvos teritorijos Baltijos jūros aplinkos taršą šiukšlėmis, įskaitant mikrošiukšles, ir įvertinti jų kilmę;
  • remiantis kitų šalių praktika, mokslinės literatūros šaltiniais, rekomendacijomis, parengti metodinius nurodymus jūros aplinką teršiančių šiukšlių tyrimams;
  • pagal parengtas metodikas atlikti Baltijos jūros aplinką teršiančių šiukšlių tyrimus;
  • atlikti išsamią įvykdytų tyrimų rezultatų analizę, pateikti vertinimu.
 
Laukiami projekto rezultatai:
  • sukurta jūros aplinkos taršos šiukšlėmis stebėjimo sistema;
  • nustatytas problemos mastas;
  •  užtikrintas nacionalinių bei regioninių teisės aktų įgyvendinimas.
 
Projekto rezultatai tiesiogiai prisidės prie ekosistemų aplinkosauginės būklės įvertinimo ir gerinimo. Atlikti šiukšlių kaupimosi, erdvinio pasiskirstymo, potencialių šaltinių vertinimai leis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai) ir Aplinkos apsaugos agentūrai efektyviau ir racionaliau planuoti priemones, skirtas taršos mažinimui ir prevencijai.
Pasiūlytas metodikas numatoma naudoti tolimesnei aplinkos stebėsenai Baltijos jūros aplinkos taršos šiukšlėmis atžvilgiu, Aplinkos apsaugos agentūrai įgyvendinant Jūrų strategijos pagrindų direktyvos reikalavimus. Surinkti duomenys, kurie yra reikalingi vertinant aplinkos būklę regioniniu lygmeniu, Aplinkos apsaugos agentūros ir Aplinkos ministerijos bus naudojami nacionaliniame atsiskaityme įvairioms tarptautinėms organizacijoms.
                                                                                                                       
 
 
 


Bendraukime