Projektai

Tarpžinybinio bendradarbiavimo stiprinimas ir nusikaltimų tyrimo kokybės gerinimas Lietuvos policijoje

Projekto vykdytojas: Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Projekto pavadinimas: Tarpžinybinio bendradarbiavimo stiprinimas ir nusikaltimų tyrimo kokybės gerinimas Lietuvos policijoje
Projekto kodas: LT06-4-VRM-TF-001
Projekto tinkamų išlaidų suma: 4 306 578,16 Eur (3 660 591,44 Eur – Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos ir 645 986,72 Eur – bendrojo finansavimo lėšos)
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 2020 m. liepos 9 d.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. birželio 10 d. – 2024 m. balandžio 30 d.
 
Kodėl šio projekto reikia?
Organizuotas nusikalstamumas yra nuolat auganti ir tobulėjanti savo veiklos metodais bei priemonėmis grėsmė. Organizuotų nusikalstamų grupių veiklos kompleksiškumas ir mastas bei padaroma žala įvairiems valstybės sektoriams didėja, naudojami vis išmanesni nusikaltimų būdai ir priemonės, pažangiausios technologijos. Policija, siekdama efektyvinti savo veiklą, privalo ieškoti inovatyvių sprendimų, diegti ir naudoti naujas pažangias technologijas ir laboratorinę įrangą. Siekiant užkardyti ir efektyviai tirti tarpvalstybinius, sunkius ir organizuotus nusikaltimus, yra būtinas sklandus ir glaudus bendradarbiavimas su užsienio valstybių teisėsaugos institucijomis.
Projekto tikslas – sustiprinti Lietuvos ir Norvegijos policijos gebėjimus ir tarptautinį bendradarbiavimą, pasidalinant gerąja patirtimi kovojant su nusikalstamumu, bei stiprinti Lietuvos policijos gebėjimus užkardyti, atskleisti ir tirti nusikaltimus, diegiant pažangias technologijas bei organizuojant mokymus.


Projekto metu planuojama:
  • organizuoti Lietuvos, Norvegijos ir užsienio šalių policijos pareigūnų operatyvinius pasitarimus;
  • organizuoti Lietuvos kriminalinės policijos padalinių pareigūnų pažintinius vizitus užsienio policijos padaliniuose, kurių metu bus susipažinta su gerąja patirtimi kovojant su organizuotu nusikalstamumu;
  • organizuoti kriminalinės policijos pareigūnų mokymus;
  • kelti kriminalistinius tyrimus atliekančių policijos specialistų kvalifikaciją;
  • įsigyti pažangius įrankius, skirtus kovoti su organizuotu ir sunkių formų nusikalstamumu bei efektyviai rinkti, saugoti ir analizuoti tyrimams reikšmingą informaciją;
  • įsigyti modernią laboratorinę įrangą, skirtą kriminalistiniams tyrimams atlikti;
  • stiprinti Norvegijos Karalystės policijos gebėjimus tirti nusikalstamas veikas, susijusias su Lietuvos Respublikos piliečiais.
Projekto tikslinė grupė: Lietuvos kriminalinės policijos biuro ir Lietuvos kriminalistinių tyrimų centro darbuotojai, Norvegijos Karalystės nacionalinės nusikaltimų tyrimo tarnybos (KRIPOS) pareigūnai. Netiesioginis naudos gavėjas – Lietuvos ir Norvegijos visuomenės.
Projektas įgyvendinamas kartu su Norvegijos partneriu (KRIPOS) bei Lietuvos partneriais – Lietuvos kriminalinės policijos biuru (LKPB) ir Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centru (LPKTC). KRIPOS pareigūnai dalyvaus mokymuose, taip pat dalyje operatyvinių susitikimų, skirtų nusikalstamų veikų tyrimo organizavimui. LKPB ir LPKTC darbuotojai dalyvaus projekte organizuojamuose mokymuose, naudosis projekto metu įsigytais technologiniais įrankiais ir įranga.

Daugiau apie projektą: www.norwaygrants.policija.lt


Media galerijos

Bendraukime