Projektai

Interaktyvios platformos, skirtos efektyviam ir subalansuotam energijos gamybos planavimui, sukūrimas

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Projekto pavadinimas: Interaktyvios platformos, skirtos efektyviam ir subalansuotam energijos gamybos planavimui, sukūrimas
Projekto kodas: LT05-3-EM-TF-001
Projekto tinkamų išlaidų suma: 994 689,00 Eur (845 486,00 Eur - Norvegijos finansinio mechanzimo lėšos ir  149 203,00 Eur - bendrojo finansavimo lėšos)
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 2020 m. liepos 14 d. 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. liepos 14 d. - 2023 m. liepos 13 d. 
 
Projekto tikslas -  atlikti nacionalinę šilumos ir vėsumos potencialo įvertinimo studiją, jos pagrindu sukurti duomenų bazę bei sudaryti interaktyvų žemėlapį.
 
 
Projekto metu planuojama:
  • nacionaliniu mastu atlikti išsamaus šilumos ir vėsumos potencialo taikymo ir perspektyvinių galimybių vertinimo studiją ir jos pagrindu sukurti duomenų bazę bei interaktyvų žemėlapį;
  • sukurti interneto portalą, kuriame bus viešinamas interaktyvus žemėlapis;
  • kelti Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir VšĮ Lietuvos energetikos agentūros darbuotojų kvalifikaciją dalyvaujant renginiuose šilumos ir elektros infrastruktūros, energijos efektyvumo, AEI infrastruktūros, energijos duomenų skaitmenizacijos, energijos gamybos šaltinių analitinių įrankių kūrimo/panaudojimo bei administravimo ir kitomis panašiomis temomis;
  • parengti metodinę medžiagą, skirtą interaktyvaus žemėlapio ir jo taikymo galimybių pristatymui;
  • apmokyti potencialius vartotojus naudotis duomenų baze.
 
Projekto rezultatai ateityje padės siekti nacionalinių klimato kaitos švelninimo tikslų, efektyviai planuoti šilumos ir vėsumos infrastruktūrą bei kontroliuoti optimalų energijos rūšių kuro balansą, taip pat leis valstybės institucijoms ir savivaldybėms sprendimus priimti atsižvelgiant į šilumos/vėsumos infrastruktūros įrengimo kaštus ir sutaupytos energijos kiekį.
 
 
Projeko tikslinė grupė: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, VšĮ Lietuvos energetikos agentūra, savivaldybės, verslo subjektai, mažos ir vidutinės įmonės, asociacijos, visuomenė. 
 
 
Projektas įgyvendinamas kartu su projekto partneriu - VšĮ Lietuvos energetikos agentūra, kuri pristatinės projektą ir jo rezultatų galimybes savivaldybėms, dalyvaus viešinimo renginiuose, kuriuose teiks vizuomenei informaciją apie energijos efektyvumą ir atsinaujinančių išteklių plėtros nacionalinius tikslus, o taip pat prisidės kuriant duomenų bazę ir interaktyvų žemėlapį. Pasibaigus projektui agentūra prižiūrės duomenų bazę bei užtikrins nuolatinį jos duomenų atnaujinimą.
 
 
 


Media galerijos

Bendraukime