Projektai

Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra
Projekto pavadinimas: Modernios ir atviros prokuratūros kūrimas Lietuvos Respublikoje
Projekto kodas: LT06-1-GP-TF-001
Projekto tinkamų išlaidų suma: 2 213 661,00 Eur (1 881 611, 89 Eur - EEE finansinio mechanizmo lėšos ir 332 049, 11 Eur - bendrojo finansavimo lėšos)
 
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 2020 m. birželio 15 d. 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. birželio 15 d. - 2024 m. balandžio 30 d. 

Kodėl šio projekto reikia?
 
Šiandieniniame pasaulyje nusikalstamumas sparčiai transformuojasi - pasitelkiant naujas technologijas atrandama vis naujų nusikaltimų padarymo būdų. Nusikaltėliai greitai prisitaiko prie naujausios nusikaltimų prevencijos taktikos ir taip apsunkina visos teisėsaugos sistemos darbą. Prokuratūra, tinkamai ir laiku reaguodama į besikeičiančią socialinę aplinką, turi prisitaikyti prie šių pokyčių  ir juos suvaldyti. Šiems tikslams pasiekti būtina dar labiau stiprinti bendradarbiavimą su visuomene bei sąveiką su kitomis teisėsaugos institucijomis - ikiteisminio tyrimo įstaigomis ir teismais. Visuomenė prokuratūrai kelia ypač didelius lūkesčius, tačiau gyventojų pasitikėjimas prokuratūra yra žemas.
 
Projekto tikslas - sukurti atvirą, modernią prokuratūrą ir dar labiau sustiprinti baudžiamojo persekiojimo efektyvumą. Projektu siekiama taikant sisteminį požiūrį, apimantį visą teisėsaugos sistemą (prokuratūra, ikiteisminio tyrimo įstaigos ir teismai), optimizuoti ir suvienodinti prokurorų darbo krūvį, nustatant specializacijos sritis ir išvengiant funkcijų dubliavimo, optimaliai panaudojant turimus finansinius išteklius, sukurti patrauklią darbo aplinką ir visuomenės pasitikėjimą turinčią instituciją. 
 
Projekto metu planuojama: 
  • atlikti baudžiamojo proceso reglamentavimo analizę ir vertinimą;
  • įgyvendinti priemones baudžiamojo proceso efektyvumui stiprinti;
  • atlikti ekoniminių ir finansinių nusikalstamų veiklų baudžiamojo persekiojimo efektyvumo ekspertinį vertinimą, siekiant pagreitinti šių nusikalstamų veiklų baudžiamąjį persekiojimą;
  • organizuoti specializuotus mokymus prokurorų, teisėjų ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų kompetencijoms stiprinti;
  • modernizuoti prokuratūros techninę infrastruktūrą;
  • atlikti prokuratūros įvaizdžio tyrimą ir įgyvendinti komunikacijos strategiją;
  • sukurti ir įdiegti klientų aptarnavimo standartą;
  • sustiprinti komunikacijos kompetencijas.
Planuojama, kad įgyvendinus projekto veiklas, prioritetinės srities nusikalstamų veiklų (t. y. darančių didelę žalą valstybės finansams ir Europos Sąjungos finansiniams interesams) ikiteisminio tyrimo trukmės sumažės 5 procentais. Taip pat tikimasi teigiamo prokuratūros teikiamų paslauugų naudotojų (klientų) ir partnerių sąveikos su prokuratūra pokyčio (5 procentiniais punktais nuo pirminės situacijos).
 
Projekto tikslinė grupė: Lietuvos Respublikos prokuratūrs darbuotojai, teisėjai, ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnai, taip pat visuomenė.  

Projektas įgyvendinamas kartu su donaru projekto partneriu - Norvegijos ekoniminių  nusikaltimų ir nusikaltimų aplinkai prokuratūra (Økokrim).  Projekto partneris teiks ekspertinį vertinimą projekto įgyvendinimo metu numatomiems atlikti vertinimams, rekomendacijoms, dalyvaus mokymų veiklose. 

Daugiau apie projektą: www.modernprosecution.lt


Media galerijos

Bendraukime