Projektai

Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos teismuose

Projekto vykdytojas: Nacionalinė teismų administracija
Projekto pavadinimas: Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros tobulinimas Lietuvos teismuose
Projekto kodas: LT06-1-NTA-TF-001
Projekto tinkamų išlaidų suma: 6 758 369,87 Eur (5 744 614,50 Eur - EEE finansinio mechanzimo lėšos ir  1 013 755,37 Eur - bendrojo finansavimo lėšos)
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 2020 m. birželio 15 d. 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. birželio 15 d. - 2024 m. balandžio 30 d. 
 
Kodėl šio projekto reikia?
 
Visuomenės apklausos rodo, kad ilgai trunkantis teismo procesas, fizinio ir psichologinio saugumo proceso šalims trūkumas bei numanomas teismų neskaidrumas yra vienos pagrindinių priežasčių, dėl kurių gyventojai nepasitiki Lietuvos teismų sistema. Skaidrumas, efektyvumas ir didesnis dėmesys teismo darbuotojų bei klientų poreikiams - dažniausiai įvardijamos sritys, kurių gerinimas suteiktų darbuotojams galimybę auginti savo kompetencijas, didinti motyvaciją, stiprintų visuomenės pasitikėjimą teismais.
 
 
Projekto tikslas - prisidėti prie efektyvesnės ir veiksmingesnės Lietuvos teisingumo sistemos kūrimo. 
Projektu siekiama sukurti efektyvias priemones teisėjų korpuso formavimo skaidrumui ir nepriklausomumui užtikrinti, padidinti teismo proceso vedimo ir aptarnavimo kokybę, sustiprinti teismų sistemos atstovų teisines, psichologines ir vadybines kompetencijas, taip pat patobulinti teismų infrastruktūrą, pritaikant ją proceso šalių poreikiams. 

 
Projekto metu planuojama:
  • parengti teisėjų atrankos ir vertinimo modelį, kuris leis užtikrinti didesnį teisėjų korpuso formavimo efektyvumą, skaidrumą ir teismų nepriklausomumą;
  • parengti užsienio šalių pažangiosioms praktikomis paremtus metodinius leidinius ir mokymų programas, kurios sudarys galimybes auginti teismų sistemos atstovų kompetencijas, būtinas procesiniam bendradarbiavimui užtikrinti, objektyviam ir skaidriam teismo proceso vedimui, efektyviam teismo veiklos organizavimui;
  • parengti mokymų programas teismo savanoriams ir mentoriams bei organizuoti jų mokymus;
  • suorganizuoti teisinio švietimo kampanijas;
  • įdiegti technines saugumo priemones teismuose, siekiant stiprinti fizinį saugumo lygį;
  • pritaikyti teismų viešąsias erdves proceso šalių poreikiams. 
Projekto metu sukurtos sisteminės priemonės didins teismo proceso efektyvumą ir skaidrumą, leis greičiau išnagrinėti bylas, užtikrins veiksmingą pažeistų teisių gynybą.

Projeko tikslinė grupė: teismų sistemos darbuotojai (teisėjai, teismų ir Nacionalinės teismų administracijos darbuotojai), prokurorai, advokatai, teismo proceso dalyviai, visuomenė. 

Projektas įgyvendinamas kartu su donarų projekto partneriu - Norvegijos teismų administracija, kuri teiks ekspertines konsultacijas, vertins projekto metu kuriamus rezultatus, dalyvaus užsienio gerosios praktikos mainuose.

 

Media galerijos

Bendraukime