Projektai

Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio sukūrimas

Projekto vykdytojas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Projekto pavadinimas: Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio sukūrimas
Projekto kodas: LT03-2-SAM-TF-002
Tinakamų finansuoti projekto išlaidų suma: Projektui įgyvendinti skiriama iki 219.530,00 eurų, iš kurių iki 186.600,50 eurų yra mechanizmų lėšos ir iki 32.929,50 eurų yra bendrojo finansavimo lėšos.
Sutarties pasirašymo data: 2020 m. kovo 12 d.
Projekto įgyvendinimo terminas: 2020 m. kovo 12 d. - 2024 m. balandžio 30 d. 
 
 
Projekto tikslas: šeimų lankymo, teikiant anktyvosios intervencijos paslaugas, modelis sukūrimas Lietuvoje. 
Siekiant įgyvendinti šį tikslą bus sukurtas Šeimų lankymo modelis, skirtas ankstyvai intervencijai. Norint užtikrinti projekto sėkmę slaugytojoms ir akušeriams bus kuriama mokymų programa, įgalinsianti teikti ankstyvos intervencijos paslaugas, skirtas besilaukainčioms, pagimdžiusioms ir auginančioms vaikus iki 2 metų moterims. Mokymų programai atrenkami motyvuoti, bendraujantys ir empatiški specialistai, kurių ameninės savybės padės užtikrinti projekto sėkmę. šių specialistų komanda bus nuolat konsultuojama, jiems rengiamos supervizijos.
 
Kodėl šio projekto reikia?
 
Šiuo projektu bus įgyvendinama pirmoji Lietuvoje iniciatyva, skirta padėti šiemoms, ypač iš pažeidžiamų grupių, ugdyti tėvystės įgūdžius, padėti kurti saugią aplinką vaikams, keisti "kultūrinį - istorinį" sąmoningumą apie vaikų priežiūrą ir auklėjimą. Šis projektas leis sukurti paslaugą, orientuotą į pacientą, ugdyti šeimų sąmoningumą bei atsokomybę už jų ir jų vaikų sveikatą bei saugumą. 
Remiantis mokslinių tyrimų duomenimis, šalyse, kuriose yra įdiegtos šeimos partnerystės programos, iki 24 % sumažėja rūkymas nėštumo metu. Tikėtina, kad įgyvendinus projektą 27 % sumažės nėščiųjų nėštumo hipertenzijos diagnozių, 28 % sumažės ankstyvo gimdymo iki 37 savaičių rizika. Kitų šalių aptirtis rodo, kad įdiegus šį modelį 60 % sumažėja naujagimių  mirtingumas, 31 % sumažėja antrojo nėštumo tikimybė per 2 metus po pirmojo gimdymo, 38 % sumažėja vaikų hospitalizacijų dėl traumų (0-2 metų), fiksuojama 31 % mažiau smurto atvejų prieš vaikus (4-15 metų), 46 % sumažėja jaunimo (15-17 metų) suėmimų už nusikalstamas veiklas.
 
Tikslinė grupė: nėščiosios, gimdyvės ir vaikus iki 2  metų auginančios moterys. Netiesioginę projekto naudą jaus jų šeimos ir artima aplinka bei visų projekte dalyvaujančių savivaldybių bendruomenės. 

Daugiau apie projektą
www.seimoslankymas.lt


Media galerijos

Bendraukime