Projektai

Programos "Neįtikėtini metai" pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje

Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma: Projektui įgyvendinti skiriama iki 1 741 744,00 eurų, iš kurių iki 1 480 482,46  eurų yra mechanizmų lėšos ir iki 261 261,54  eurų yra bendrojo finansavimo lėšos. 

Sutarties pasirašymo data: 2019 m. gruodžio 12 d. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. lapkričio 14 d.–2023 m. lapkričio 14 d. 
 
Projekto aprašymas: Lietuvoje vaikų psichikos sveikata yra aktuali problema. Nepaisant įvairių bandymų užtikrinti kompleksinę pagalbą, mūsų šalyje vis dar trūksta veiksmingų paslaugų, leidžiančių patenkinti šeimų, auginančių elgesio ar emocijų sutrikimus turinčius vaikus, poreikius. 
 
Projekto tikslas: stiprinti pozityvios tėvystės įgūdžius, diegiant Neįtikėtinų metų (angl. Incredible Years) programos modulius Lietuvoje. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyti ir adaptuoti 2 mokymų programos moduliai: (1) programa, skirta tėvams, auginantiems ikimokyklinio amžiaus (3–6 m.) vaikus (angl. Preschool Basic Parent Program), ir (2) programa, skirta tėvams, auginantiems mokyklinio amžiaus (6–12 m.) vaikus (angl. School Age Basic Parenting Training Program). Projekto metu planuojamas pilotinis mokymų programos modulių išbandymas skirtingose Lietuvos savivaldybėse.  
 
Projekto tikslinės grupės: specialistai, dirbantys su vaikais arba tėvais, pvz., socialiniai darbuotojai, psichologai, psichiatrai, visuomenės sveikatos specialistai, specialiojo ugdymo mokytojai ir pan.; tėvai, auginantys vaikus, turinčius elgesio ar emocijų sutrikimų ir mokytojai, dirbantys su šiais vaikais; vaikai. 


Media galerijos

Bendraukime