Projektai

"Fixus"

Projekto vykdytojas: Kultūros paveldo centras
Projekto pavadinimas: „FIXUS“
Projekto kodas: LT04-2-KM-TF-001
Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma: Projektui įgyvendinti skiriama iki 1 611 765 eurų, iš kurių iki 1 370 000,25 eurų yra mechanizmų lėšos ir iki 241 764,75 eurų yra bendrojo finansavimo lėšos.
Sutarties pasirašymo data: 2019 m. gruodžio 12 d.
Projekto įgyvendinimo terminas: 2019 m. gruodžio 10 d. - 2022 m. gruodžio 9 d.

 
Į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą Lietuvoje yra įtraukta daugiau nei 20 000 pavienių ar į kompleksus įeinančių objektų. Lietuvai būdingas kontrastingas klimatas - šaltos žiemos, karštos vasaros, gausios liūtys ir aukšta drėgmė. Dėl šios priežasties per pakankamai trumpą laiką neidentifikuoti ir nesutvarkyti nedideli objektų pakitimai tampa didelių pažeidimų priežastimi. Didžiausi kultūros paveldo objektų pažeidimai atsiranda dėl netinkamo objekto valdymo, priežiūros ir prevencinių įgūdžių stokos. Lietuvoje nėra teikiamos konsultavimo ar tvarkybos paslaugos kultūros paveldo objektų savininkams ir valdytojams, kurios padėtų užkirsti kelią tolimesniam kultūros paveldo objektų nykimui ir erozijai bei užtikrintų žalos prevenciją.
 
Projekto tikslas: gerinti kultūros paveldo valdymą didinant prevencinę priežiūrą, sukuriant kultūros paveldo objektų prevencinės stebėsenos ir priežiūros sistemą bei stiprinti kultūros paveldo objektų valdytojų sąmoningumą bei prevencinės priežiūros įgūdžius. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtos trys mobilios komandos – dirbtuvės, kurios vyks į atrinktus kultūros paveldo objektus, įvertins jų būklę, teiks ataskaitas, konsultuos objektų savininkus, valdytojus, atliks nedidelius tvarkybos – avarinės grėsmės šalinimo darbus bei parengs individualius prevencinės priežiūros planus. Iš viso per projekto įgyvendinimo laikotarpį bus atrinkta ir stebėta 200 kultūros paveldo objektų.
 
Tikslinė grupė: kultūros paveldo objektų savininkai ir valdytojai.
 
 


Media galerijos

Bendraukime