Projektai

Įtraukusis sveikatos mokymas sveikatą stiprinančioje aplinkoje

Projekto vykdytojas: 
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
 
Projekto pavadinimas: 
Įtraukusis sveikatos mokymas sveikatą stiprinančioje aplinkoje
 
Projekto kodas: 
LT03-2-SAM-K01-012
 
Projekto tinkamų išlaidų suma: 
projektui įgyvendinti skiriama iki 287 852,17 Eur (181 059,03 Eur – Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos; 31 951,58 Eur – bendrojo finansavimo lėšos; 74 841,56 Eur – nuosavos lėšos)
 
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 
2021 m. balandžio 8 d.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 
2021 m. balandžio 8 d.–2023 m. kovo 1 d. 
 
Projekto tikslas – Klaipėdos apskrities ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose pagerinti sveikatos rizikų prevenciją ir mažinti sveikatos netolygumus.
 
Labai svarbu prevencinį darbą vykdyti jaunesniame amžiuje, kuomet vaikai ir jaunimas yra imlesni ir formuoja savo įpročius, kuriuos, be kita ko, gali perduoti ir savo aplinkai, juos supantiems suaugusiesiems. Šį darbą svarbu atlikti vaikams ir jaunimui patrauklia ir įtraukia forma. Sklandžiam šios veiklos vykdymui ir jos tęstinumo užtikrinimui būtina atitinkama infrastruktūra - priemonės, kurios padėtų tinkamai, patrauklia forma ir naudojant inovatyvius metodus įgalintų vykdyti edukacinę funkciją, skatinti prevenciją. Taip pat su įsigytomis priemonėmis dirbančius sveikatos specialistus įgalintų geriau atpažinti vaikų psichinės sveikatos rūpesčius ir jiems suteikti pagalbos.
 
Investuojant į sveikatos priežiūrą yra skatinamas sveikas gyvenimo būdas ir taip mažinama būsimų susirgimų rizika. O tai, tikėtina, padės sumažinti išlaidas, skirtas sveikatos priežiūrai ateityje.
 
Projekto lėšomis atnaujinti ir metodinėmis priemonėmis aprūpinti 40 sveikatos kabinetų, penkiolikoje įvykdyti paprastojo remonto darbai (3 Palangoje, 3 Skuodo rajone ir 9 – Klaipėdos rajone.). Bendrai visi partneriai įsigijo apie 2 tūkst. vnt. įvairios reikalingos įrangos ir metodinių priemonių, būtinų prevencinio darbo vykdymui ir tinkamam sveikatos kabinetų aprūpinimui. Iš šių priemonių apie 80 proc. yra psichikos sveikatos stiprinimui ir priklausomybių prevencijai skirtos priemonės. Šis projektas padės užtikrinti vienodą sveikatos stiprinimo ir sveikatos išsaugojimo, prevencinių veiklų prieinamumą savivaldybėse..
 
Tikslinė grupė: vaikai ir jaunimas, lankantys ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigas.

Projekto partneriai: Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Skuodo rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.


Media galerijos

Bendraukime