Projektai

Sveikatos paslaugų gerinimas Pakruojo ir Šilalės rajonų savivaldybių ugdymo įstaigose

Projekto vykdytojas: 
Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Projekto pavadinimas: 
Sveikatos paslaugų gerinimas Pakruojo ir Šilalės rajonų savivaldybių ugdymo įstaigose 
 
Projekto kodas: 
LT03-2-SAM-K01-013
 
Projekto tinkamų išlaidų suma: 
projektui įgyvendinti skiriama iki 273 416,55 Eur (171 979,02 Eur – Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos; 30 349,23 Eur – bendrojo finansavimo lėšos; 71 088,30 Eur – nuosavos lėšos)
 
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 
2021 m. kovo 26 d.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 
2021 m. kovo 26 d.–2023 m. vasario 28 d. 
 
Projekto naudą labiausiai pajus: Pakruojo ir Šilalės rajonų  ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio bei vidurinio mokyklinio ugdymo amžiaus vaikai, sveikatos kabinetų specialistai.
Projekto rezultatai palies ir vaikų tėvus, ugdymo įstaigų darbuotojus, Pakruojo ir Šilalės rajonų visuomenę. 
 
Projekto įgyvendinimo metu suremontuota 14 kabinetų (Pakruojo rajone – 10, Šilalės rajone – 4), iš kurių beveik trečdalis (5 kabinetai) buvo įrengta naujai, todėl iš viso Pakruojo ir Šilalės rajonuose dabar yra 26 veikiantys sveikatos kabinetai. Iki Projekto įgyvendinimo pabaigos visi šie kabinetai aprūpinti sveikatos paslaugų teikimui būtinais baldais, įranga ir metodinėmis priemonėmis (Pakruojo rajone – 17, Šilalės rajone – 9). Iš viso įsigyta net 6 134 vienetai įvairių priemonių, iš kurių 5 476 vnt. skirti gerinti vaikų ir jaunuolių emocinę būseną bei psichikos sveikatą (didžioji dalis jų - 5 054 vnt. - yra įvairūs leidiniai). 
 
Tikslinė grupė: ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio bei vidurinio mokyklinio ugdymo amžiaus vaikai, sveikatos kabinetų specialistai.

Projekto partneriai: Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.


Media galerijos

Bendraukime