Projektai

Vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos stiprinimas bei paslaugų prieinamumo gerinimas Švenčionių rajono ugdymo įstaigose

Projekto vykdytojas: 
Švenčionių rajono savivaldybės administracija
Projekto pavadinimas: 
Vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos stiprinimas bei paslaugų prieinamumo gerinimas Švenčionių rajono ugdymo įstaigose
Projekto kodas: 
LT03-2-SAM-K01-014
 
Projekto tinkamų išlaidų suma: 
projektui įgyvendinti skiriama iki 146 110,55 Eur (102 534,54 Eur – Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos; 18 094,33Eur – bendrojo finansavimo lėšos; 25 481,68 Eur – nuosavos lėšos)
 
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 
2021 m. balandžio 20 d.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 
2021 m. balandžio 20 d.–2023 m. rugsėjo 30 d. 
 
Projekto tikslas. Švenčionių rajone yra 10 sveikatos kabinetų. Didesnė jų dalis yra geros būklės, tačiau keli iš jų yra itin prastos būklės. Paprastasis remontas numatytas 3 sveikatos kabinetuose ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose, o metodinėmis priemonėmis numatyta aprūpinti visus sveikatos kabinetus. Įgyvendinant šį projektą siekiama pagerinti sveikatos kabinetų darbo sąlygas ugdymo įstaigose: esminis dėmesys bus skiriamas metodinių priemonių įsigijimui, taip pat ketinama atliekant paprastąjį remontą padaryti sveikatos kabinetų patalpas patrauklias naudotojams ir lankytojams. Patalpos bus atnaujintos, pilnai pritaikytos atliekamoms specialistų funkcijoms, vizualiai patrauklios ir funkcionalios. Planuojama įsigyti metodinių priemonių, skirtų sveikatos stiprinimui ir prevencijai. Sveikatos kabinetų specialistai  turės pakankamai metodinių priemonių platinti informaciją, vykdyti veiklą, teikti pagalbą vaikams ir moksleiviams, vesti užsiėmimus.
 
Įgyvendinus šį projektą, bus ženkliai padidinta sveikatos kabinetų vertė bei reikšmė ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo gyvenime, padidintas vaikų suinteresuotumas įtraukiamąja veikla per inovatyvius žaidimus bei neįprastus metodus. Ypatinga reikšmė skiriama socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, kuriuos būtina palaikyti ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Įgyvendinus šį projektą sveikatos priežiūros specialistams bus sudarytos tinkamos sąlygos darbui sveikatos priežiūros kabinetuose, pagerės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas Švenčionių rajono ugdymo įstaigose, padidės sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų skaičius, tai ilgainiui duos pridėtinę vertę: sveikos aplinkos šiose įstaigose, savivaldybėse sukūrimą, puoselėjimą, geresnę vaikų ir jaunuolių, tėvų, mokytojų, auklėtojų ir kitų lankytojų (projekto naudos gavėjai) fizinę, psichinę sveikatą, sveikesnį gyvenimo būdą.
 
Tikslinė grupė: vaikai ir jaunimas iki 18 m.
 
Projekto partneriai: Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.


Media galerijos

Bendraukime