Projektai

Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Palangos miesto savivaldybėje

Projekto vykdytojas: 
Palangos miesto savivaldybės administracija
Projekto pavadinimas: 
Gerovės konsultantų modelio įdiegimas Palangos miesto savivaldybėje
Projekto kodas: 
LT03-1-SAM-K03-005
 
Projekto tinkamų išlaidų suma: 
projektui įgyvendinti skiriama iki 96 578,60 Eur (82 091,81 Eur – Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos; 14 486,79 Eur – bendrojo finansavimo lėšos)
 
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 
2022 m. sausio 27 d.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 
2022 m. sausio 27 d.–2024 m. balandžio 30 d. 
 
Projekto tikslas – psichikos sveikatos stiprinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas Palangos miesto savivaldybėje. 
 
Palangos miesto savivaldybės administracija kartu su partneriu Palangos miesto socialinių paslaugų centru įgyvendins ir įdiegs gerovės konsultantų modelį savivaldybėje.

Projekto tikslui įgyvendinti numatyti uždaviniai
1.   Specialistų (gerovės konsultantų) parengimas ir 2 darbo vietų gerovės konsultantams įrengimas;
2.  Gerovės konsultantų paslaugų patrauklumo didinimas savivaldybės tarpinstituciniame lygmenyje. Projekto metu bus vykdoma viešinimo kampanija, kurios pagalba bus siekiama suformuoti teigiamą visuomenės nuomonę apie gerovės konsultanto paslaugas ir galimą jų naudą žmogaus psichinei sveikatai;
3.  Gerovės konsultanto žemo intensyvumo emocinio konsultavimo  paslaugų teikimas Palangos miesto savivaldybės gyventojams, siekiant užkirsti kelią psichoemocinės būklės blogėjimui bei psichikos sveikatos sutrikimų vystymuisi.
 
Laukiami projekto rezultatai: projekto įgyvendinimas reikšmingai prisidės prie vieno iš nacionalinių tikslų siekimo - rūpintis visuomenės sveikatos  išsaugojimu bei gerinimu. Projekto veiklos pagerins Palangos miesto savivaldybės gyventojų gerovę ir praplės gyventojų žinojimą, kur kreiptis kilus sunkumams susijusiems su psichine sveikata. 
 
Tikslinė grupė: Palangos rajono savivaldybės gyventojai nuo 18 metų, kuriems pasireiškia lengvi streso, nerimo, nemigos, depresijos ir psichologinės adaptacijos problemų požymiai. 


Media galerijos

Bendraukime