Projektai

Klaipėdos rajono savivaldybės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo užtikrinimas

Projekto vykdytojas: 
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Projekto pavadinimas: 
Klaipėdos rajono savivaldybės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo užtikrinimas
Projekto kodas: 
LT03-1-SAM-K03-007
 
Projekto tinkamų išlaidų suma: 
projektui įgyvendinti skiriama iki 79 685,77 Eur (67 732,91 Eur – Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos; 11 952,86 Eur – bendrojo finansavimo lėšos)
 
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 
2022 m.vasario 14 d.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 
2022 m. vasario 14 d.–2024 m. balandžio 30 d. 
 
Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Klaipėdos raj. sav. psichikos sveikatos paslaugų teikimui, jų prieinamumo užtikrinimui.
 
Projekto metu planuojama: 
1.  Gerovės konsultantų paslaugos teikimo vietos įrengimas;
2.  Gerovės konsultantų mokymai;
3.  Gerovės konsultantų žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugų teikimas ir užtikrinimas;
4. Veiklos ir iniciatyvos, didinančios gerovės konsultanto paslaugos viešinimą Klaipėdos raj. sav., klientų pritraukimą ir gerovės konsultantų paslaugų patrauklumo didinimą.
 
Projekto metu bus sukurtos dvi gerovės konsultantų darbo vietos Priekulėje ir Klaipėdos r. sav. Visuomenės sveikatos biure. Projekto metu bus pasitelkiama įvairių įstaigų partnerystė ir bendradarbiavimas, prisidedantis ne tik prie vietos bendruomenių, bet ir prie Klaipėdos regiono visuomenes sveikatos stiprinimo pasitelkiant vietos išteklių panaudojimą, tarpsektorinę partnerystę. Projekto uždavinys – paskatinti Klaipėdos raj. sav. gyventojus kreiptis pagalbos susidūrus su emociniais sunkumais ir teikti jiems įrodymais grįstas, prieinamas ir poreikius atitinkančias žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugas, kaip elgtis pasireiškus pirmiesiems depresijos ir nerimo simptomams.
 
Laukiami projekto rezultatai: projektu gyventojams bus sukurtos prieinamos žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugos, bus pagerinta jų sveikatos būklė ir užkirstas kelias galimam psichosomatinės būklės pablogėjimui bei psichikos sutrikimų vystymuisi.
 
Tikslinė grupė: Klaipėdos rajono savivaldybės 18+ gyventojai, patiriantys pirmuosius nerimo, depresijos, nemigo simptomus ar susiduria su nedideliais emocinės adaptacijos sunkumais. 


Media galerijos

Bendraukime