Projektai

Gerovės konsultantų modelio diegimas Joniškio rajono savivaldybėje

Projekto vykdytojas
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Projekto pavadinimas: 
Gerovės konsultantų modelio diegimas Joniškio rajono savivaldybėje
Projekto kodas: 
LT03-1-SAM-K02-008
 
Projekto tinkamų išlaidų suma: 
projektui įgyvendinti skiriama iki 58 325,21 Eur (49 576,43 Eur – Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos; 8 748,78 Eur – bendrojo finansavimo lėšos)
 
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 
2021 m. gruodžio 21 d.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 
2021 m. gruodžio 21 d.–2024 m. balandžio 30 d. 
 
Projekto tikslas – diegti ir plėtoti žemo intensyvumo emocinio konsultavimo paslaugas Joniškio rajone, siekiant užkirsti kelią psichoemocinės būklės blogėjimui bei psichikos sveikatos sutrikimų vystymuisi.
 
Įgyvendinant projektą bus įkurta Gerovės konsultanto paslaugos teikimo vieta, įdarbinti ir apmokyti specialistai, kurie projekto vykdymo metu bus apmokyti pagal specialią mokymų porgramą programą. Mokymų porgramos metu specialistai sustiprins savo gebėjimus, išmoks anksti atpažinti gyventojų psichinės sveikatos problemas, tobulins savo gebėjimus ir kompetencijas ir teiks gerovės kosultanto konsultacijas gyventojams, taikydami kognityvinę elgesio terapiją. Gerovės konsultantų indėlis bendradarbiaujant su įvairių sričių įstaigomis, skatins gyventojus kreiptis pagalbos susidūrus su emociniais sunkumais. 
 
Laukiami projekto rezultatai: tikimasi, jog projektas pagerins socialinę Joniškio rajono savivaldybės gyventojų gerovę ir praplės gyventojų žinojimą, kur kreiptis kilus sunkumams susijusiems su psichine sveikata.
 
Tikslinė grupė: Joniškio rajono savivaldybės gyventojai nuo 18 metų, kuriems pasireiškia lengvi streso, nerimo, nemigos, depresijos ir psichologinės adaptacijos problemų požymiai. 


Media galerijos

Bendraukime