Projektai

Vaikų ir jaunų žmonių pa(si)rengimas savarankiškam gyvenimui, taikant sportu paremtą metodiką

Projekto vykdytojas: 
VšĮ Jono Valančiūno paramos fondas
Projekto pavadinimas: 
Vaikų ir jaunų žmonių pa(si)rengimas savarankiškam gyvenimui, taikant sportu paremtą metodiką
Projekto kodas: 
LT03-2-SADM-K02-001
 
Projekto tinkamų išlaidų suma: 
projektui įgyvendinti skiriama iki 250 000,00 Eur (212 499,99 Eur – Europos ekonominės erdvės finansinio mechanzimo lėšos; 37 500,01 Eur – bendrojo finansavimo lėšos)
 
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 
2022 m. gegužės 5 d.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 
2022 m. gegužės 5 d.–2024 m. balandžio 30 d. 
 
Projekto tikslas – plėtoti kokybišką palydimąją paslaugą pažeidžiamiems vaikams ir jauniems žmonėms, taikant sportu paremtą metodiką vaikų ir jaunuolių elgesio keitimui ir savarankiškam gyvenimui svarbių įgūdžių ugdymui.

Projektu bus siekiama plėtoti palydimąją paslaugą, kuri ruoš vaikus savarankiškam gyvenimui nuo 14 metų. Bus vystoma partnerystė su darbdaviais, sukuriant mentorystės sistemą įmonėse, kuriose jaunuoliai atliks praktiką ar stažuotę. Galiausiai, projekto metu bus diegiama sportu paremta metodika, kuri buvo sukurta VšĮ „Jono Valančiūno paramos fondo“ ir išbandyta 3 metų laikotarpyje su paaugliais, lankančiais Fondo Paauglių dienos namus. Metodikos pagrindas – sporte taikomos taisyklės, kurios padeda keisti vaikų ir jaunuolių rizikingą, iššūkių keliantį elgesį bei formuojant įgūdžius, kurie yra svarbūs kasdieniame gyvenime. Tad projektas apims 2 etapus – vaiko rizikingo elgesio keitimas ir gyvenimo įgūdžių ugdymas, pereinant į jaunuolio palydėjimą į savarankišką gyvenimą, ir su palydėjimu susijusias veiklas.

Uždaviniai:
  1. Diegti sportu paremtą metodiką darbe su vaikais ir jaunais žmonėmis, siekiant reikšmingų pokyčių jų elgesyje ir gyvenimo įgūdžiuose;
  2. Išplėtoti kokybišką palydimąją paslaugą vaikams ir jauniems žmonėms, pradedantiems savarankišką gyvenimą, ir remiantis projekto metu sukaupta patirtimi, parengti metodinį tokios paslaugos aprašymą;
  3. Partnerystės pagrindu, plėtoti mentoryste paremtą jaunų žmonių praktikos ir stažuočių modelį verslo įmonėse;
  4. Kelti specialistų, dirbančių su vaikais ir jaunais žmonėmis bei savivaldybių administracijų atstovų kompetencijas kokybiškų palydimųjų paslaugų srityje;
  5. Atlikti vaikų ir jaunų žmonių gyvenime dėka projekto veiklų įvykusių pokyčių vertinimą;
  6. Vykdyti projekto viešinimą, siekiant informacijos apie projektą ir jo rezultatus sklaidos.
Šie uždaviniai bus lygiaverčiai apjungus patirtį ir kompetencijas įgyvendinti tarp VšĮ „Jono Valančiūno paramos fondo ir partnerio - Maltos ordino pagalbos tarnybos. 
 
Tikslinė grupė: 14-24 metų vaikai ir jaunuoliai iš globos sistemos (apimant institucinę ir neinstitucinę globą), pradedantys savarankišką gyvenimą, ir 14-24 metų vaikai ir jaunuoliai iš socialinę riziką patiriančių šeimų, pradedantys savarankišką gyvenimą.
 
Projekto partneris: Maltos ordino pagalbos tarnyba


Media galerijos

Bendraukime