Projektai

Gerovės konsultantų paslaugų prieinamumo gerinimas Kauno rajono savivaldybėje

Projekto vykdytojas: 
Kauno rajono savivaldybės administracija
Projekto pavadinimas: 
Gerovės konsultantų paslaugų prieinamumo gerinimas Kauno rajono savivaldybėje
Projekto kodas: 
LT03-1-SAM-K03-003
 
Projekto tinkamų išlaidų suma: 
projektui įgyvendinti skiriama iki 140 184,62 Eur (119 156,93 Eur – Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos ir  21 027,69 Eur – bendrojo finansavimo lėšos)
 
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 
2022 m. balandžio 1 d.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 
2022 m. balandžio 1 d.–2024 m. balandžio 30 d. 
 
Projekto tikslas – įdiegti Kauno rajono savivaldybėje gerovės konsultantų paslaugų teikimo modelį, gerinant bendruomeninių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei mažinant psichikos ir elgesio sutrikimų plitimą Kauno rajono savivaldybėje

Projekto metu planuojama:  
  • Apmokyti 3 specialistus teikti gerovės konsultanto paslaugas.
  • Atlikti paprastojo remonto darbus Gerovės konsultantų kabinetams ir aprūpinti juos visa reikiama įranga ir baldais. 
  • Viešinti ir populiarinti Gerovės konsultanto paslaugas skirtingomis viešinimo priemonėmis.
  • Suteikti Gerovės konsultanto konsultacijas ne mažiau kaip 800 žm. 
Laukiami projekto rezultatai: 
Sumažėjęs sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais, depresija Kauno rajono savivaldybėje. Pagerintas psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas. Įdiegus gerovės konsultantų paslaugų teikimo modelį, butų sukurtos naujos bendruomeninės paslaugos vietos savivaldybės gyventojams, sudarant sąlygas apsilankyti konfidencialiai bei užtikrinant privatumą. Teikiamos paslaugos padidins asmenų, kuriems reikalingos gerovės konsultantų paslaugos, situaciją ir padės spręsti psichikos sveikatos problemas. Paslaugų teikimui savivaldybė skirs patalpas, kuriose galės vykti užsiėmimai tiek projekto metu, tiek pasibaigus projekto veikloms, sudarant sąlygas paslaugų tęstinumui bent 5 metų laikotarpiui.
 
Tikslinė grupė: visi Kauno r. sav. suaugę asmenys.
 
Projekto partneris: Kauno rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga visuomenės sveikatos biuras.


Media galerijos

Bendraukime