Projektai

Džiaugsmo slėnis „Vaikų ir jaunimo psichinės ir emocinės sveikatos gerinimo modelio diegimas“

Projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimas: 2023 m. rugpjūčio 2 d.
Projekto vykdytojas: 
VšĮ Vaikų ir jaunimo centras „Džiaugsmo slėnis“
Projekto pavadinimas: 
Džiaugsmo slėnis „Vaikų ir jaunimo psichinės ir emocinės sveikatos gerinimo modelio diegimas“
Projekto kodas: 
LT03-2-SADM-K01-050
 
Projekto tinkamų išlaidų suma: 
projektui įgyvendinti skiriama iki 272 413,52 Eur (208 394,95 Eur – Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos; 36 775,57 Eur – bendrojo finansavimo lėšos; 27 243,00 Eur – nuosavos lėšos)
 
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 
2021 m. gruodžio 29 d.
 
Projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimas: 2023 m. rugpjūčio 2 d.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 
2021 m. gruodžio 29 d.–2024 m. balandžio 30 d.
 
Projekto metu ketinama adaptuoti ir įdiegti Bergid Headspace modelį darbui su specialiųjų poreikių vaikais ir jaunimu Plungės, Mažeikių, Palangos ir Telšių rajonuose. Projekte bendradarbiaujama su nevyriausybine organizacija iš Islandijos – Bergid Headspace, kuri Islandijoje jau yra įdiegusi Headspace darbo modelį. Projekto vykdymo metu Partneriai vykdys mokymus Lietuvoje, apmokys vietinę iniciatyvinę grupę, kuri rūpinsis modelio diegimu ir tolesnių specialistų tinkamu apmokymu. Projekto metu numatoma apmokyti ne mažiau kaip 90 specialistų, sukurti mobiliąją aplikaciją, teikiančią informaciją apie modelį. Bus organizuojamos 4 stovyklos tikslinei grupei ir jos 4 skirtingoms aplinkoms bei vizitas į Islandiją.
 
Tikslinė grupė: 
12–25 metų amžiaus specialiųjų poreikių vaikai (apimant vaikus, turinčius elgesio ir emocijų sutrikimus) ir jaunuoliai, vaikai ir jaunuoliai, kuriems būdinga delinkventinė elgsena.


Media galerijos

Bendraukime