Projektai

Kartu mes galime

Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga „Gralio projektai“
Projekto pavadinimas: „Kartu mes galime“ – projektas, skirtas smurtą patyrusių vaikų psichinei sveikatai gerinti
Projekto kodas: LT03-2-SADM-K01-052

Projekto tinkamų išlaidų suma: projektui įgyvendinti skiriama iki 247 997,21 Eur (210 797,63 Eur – Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos ir 37 199,58 Eur – bendrojo finansavimo lėšos)

Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 2021 m. liepos 12 d.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. liepos 12 d.–2023 m. liepos 12 d

Nepaisant vykstančios pažangos ir socialinių pokyčių, smurtas prieš vaikus – vis dar aktuali problema pasaulyje ir Lietuvoje. Smurtinės patirtys vaikams iššaukia ankstyvuosius potrauminio streso, depresijos, nerimo simptomus, kurie laikui bėgant gali virsti į rimtesnes neigiamas pasekmes – nuolatinę depresiją, destruktyvias mintis, delinkventinį elgesį, žalingus įpročius, prastą mokymosi ir gyvenimo kokybę. Lietuvoje vis dar trūksta veiksmingos ankstyvosios nemedikamentinės pagalbos, skirtos smurtą ar traumas patyrusiems vaikams.

Projekto tikslas – mažinti ankstyvuosius simptomus, atsiradusius smurtą ar traumas patyrusiems 1–12 klasių mokiniams, taikant pažangias, moksliniais tyrimais grįstas, kognityvinės elgesio terapijos pagrindais sukurtas CBITS („Cognitive Intervention for Trauma in Schools“) ir Bounce Back metodikas.

Projekto metu planuojama:  
  • Ilgalaikiam darbui su CBITS ir Bounce Back metodikomis apmokyti ne mažiau 88 psichologus ir socialinius pedagogus iš mažo ir vidutinio dydžio Lietuvos savivaldybių;
  • Identifikuoti vaikus, turinčius potrauminio streso sindromo ir / ar depresijos simptomų;
  • Adaptuoti CBITS, Bounce Back metodikas ir nemokamai teikti profesionalią pagalbą mokiniams, taikant intervencijas. Taip pat dirbti su jų tėvais / globėjais ir mokytojais.
Metodikų taikymas padeda pasiekti šių tikslų: 1) sumažinti ankstyvuosius simptomus (potrauminio streso sindromo, depresijos, nerimo), atsiradusius po smurto ir / arba trauminių patirčių; 
2) užkirsti kelią simptomų stiprėjimui ateityje; 
3) didinti bendraamžių ir tėvų paramą vaikui, patyrusiam smurtą ir / arba traumines patirtis.

Laukiami projekto rezultatai: 
  • Apmokyta ne mažiau 88 specialistų ilgalaikiam darbui su CBITS ir Bounce Back metodikomis iš Varėnos r., Pasvalio r., Joniškio r., Rokiškio r., Jonavos r., Ukmergės r., Tauragės r., Mažeikių r., Alytaus m., Šilutės r., Kretingos r., Tauragės r. savivaldybių; 
  • Sumažėję potrauminio streso, depresijos, nerimo simptomų vaikams, kurie dalyvavo intervencijose, pagerinta jų gyvenimo kokybė, psichinė sveikata, išvengta tolimesnių žalingų pasekmių; 
  • Edukuoti vaiko tėvai / globėjai ir mokytojai apie smurto žalą bei tinkamą bendravimą su vaiku.
Tikslinė grupė: smurtą ir / ar traumuojančius įvykius patyrę 1–12 klasių mokiniai, jaučiantys nerimo, depresijos ar potrauminio streso sindromo simptomus; specialistai, dirbantys su smurto/traumines patirtis turinčiais vaikais; tėvai / globėjai, mokytojai.

Projektas įgyvendinamas be partnerių.

Plačiau apie projektą:
www.kartumesgalime.lt 


Media galerijos

Bendraukime