Projektai

Žalios pramonės inovacijos | Aplinkai palankių technologijų diegimas UAB „Ekobazė“ veikloje

Projekto vykdytojas UAB EKOBAZĖ
Projekto pavadinimas Aplinkai palankių technologijų diegimas UAB „Ekobazė“ veikloje
Projekto kodas LT07-1-EIM-K04-006
Skiriama mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų suma – 522 002,54 Eur
Projekto partneris NOFIR AS (Norvegija)

 
Projekto tikslai
 
 Projekto įgyvendinimo metu UAB „Ekobazė“ sieks diegti inovatyvias aplinkai palankias technologijas ir modernizuos esamą stiklo duženų gamybos liniją, papildomai įsigyjant aukštųjų technologijų rūšiavimo mašinas, konvejerius, kompresorių ir kitą reikalingą įrangą.
 

 Projektu siekiama modernizuoti gamybos liniją, kuri galėtų ženkliai padidinti įmonės našumą, sumažinti energijos suvartojimą ir dėka kokybiškos dulkių nusiurbimo technologijos, sumažinti į aplinką patenkančių stiklo dulkių kiekį. Modernizavus gamybos liniją ir iš esmės pakeitus gamybos procesą bus gaunamas aukštos kokybės produktas: skaidrus, žalias, rudas stiklas bei atskiriamos keramikos, porceliano ir akmenų priemaišos. 

 Projekto metu bus įsigyjama nauja gamybinė linija bei atlikti gamybos proceso modernizavimo, jo esminio pakeitimo darbai, taip pat bendradrabiaujant su projekto partneriu Norvegijos įmone, bus siekiama perimti partnerio patirtį ir žinias žaliosios pramonės srityje. Projekto unikalumas yra tame, jog modernizuota linija leis atsižvelgti į skirtingų gamintojų techninius reikalavimus produktui ir prie jų greitai prisitaikyti.
 

 Aplinkai palankių technologinių sprendimų diegimas UAB "Ekobazė" veikloje, inovatyvios įrangos įsigijimas, tarptautinis bendradarbiavimas, tolimesnis projekto rezultatų panaudojimo užtikrinimas bei sklaida, prisidės prie tvaresnių sprendimų gamybos procese plėtros ir padės didinti projekto vykdytojo konkurencingumą žalios pramonės inovacijų srityje, bei prisidės prie didesnės pridėtinės vertės kūrimo ir tvaraus Lietuvos ekonomikos augimo.


Media galerijos

Bendraukime