Working together for green, competitive and inclusive Europe

Verslas siekia skaitmenizuoti gamybos procesus pagal „Norway Grants“ programą

Baigėsi paskutinis 2014 – 2021 Norvegijos finansinio mechanizmo („Norway Grants“) programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ  informacinių ir ryšių technologijų srityje” kvietimas teikti projektus finansavimui gauti. Inovacijų agentūra sulaukė 26 paraiškų iš įmonių, siekiančių investuoti į  naujus technologinius sprendimus, skirtus gamybos procesų skaitmeninimui, automatizavimui ir robotizavimui. Bendra prašoma finansavimo suma siekia 10 mln. Eur.  
 
„Besikeičiančioje ekonominėje aplinkoje kaip niekada aktualus darbo našumą didinančių sprendimų ir priemonių diegimas įmonėse. Tai matome ir paskutinio Norvegijos finansinio mechanizmo programos kvietimo gautų paraiškų rezultatuose. Verslas suskubo pasinaudoti galimybe investuoti į sprendimus, kurie leistų darbus atlikti efektyviau ir siekti geresnės produktų kokybės”, – teigia Ina Sinkevičiūtė, Inovacijų agentūros „Norway Grants“ programos vadovė.
 
Pasak I. Sinkevičiūtės, įmonių, norinčių investuoti į gamybos procesų skaitmeninimą, veiklos spektras išties įvairus: nuo maisto produktų gamybos iki laivų statybos paslaugų.  
 
Pagal vietoves, kurioms tenka didžioji dalis projekto lėšų, finansavimo kvietimas daugiausia dėmesio susilaukė iš Kauno apskrityje veikiančių įmonių – gautos 6 paraiškos. Kiek mažiau – 5, iš Panevėžio apskrityje veiklą įgyvendinančių bendrovių. Sostinės apskrityje veikiantis verslas pateikė 4 projektus. Likusią gautų paraiškų dalį pateikė įmonės, veiklą vykdančios Telšių, Šiaulių, Klaipėdos, Alytaus ir Utenos apskrityse.
 
Didžiąją dalį  (70 proc.) projektų Lietuvos verslas planuoja įgyvendinti su partneriu iš Norvegijos. Didžiausia prašoma finansuoti suma siekia 600 tūkst. Eur, mažiausia – 203 tūkst. Eur Norvegijos finansinio mechanizmo bei Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. 
 
„Finansuojamos paraiškos bus atrinktos įvertinus investicijų poveikį  įmonių konkurencingumo potencialui ir darbo našumo augimui. Skatinant dvišalių partnerystės projektų įgyvendinimą, Lietuvos įmonėms už  partnerio iš Norvegijos dalyvavimą projekte, paraiškos vertinimo metu gali būti suteikiami papildomi balai“, – teigia I. Sinkevičiūtė. 
 
Lietuvos įmonių konkurencingumo didinimui ir pridėtinės vertės augimui pagal „Norway Grants“ programą „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ 2014–2021 m. laikotarpiu iš viso skirta virš 15 mln. Eur. Šio kvietimo finansavimo suma siekia 2,99 mln. Eur. 
 
Bendraukime