Working together for green, competitive and inclusive Europe

Pasibaigęs

Kvietimas teikti NVO projektų paraiškas paslaugoms nuteistiesiems teikti

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, siekdamas palengvinti nuteistiesiems, atliekantiems bausmę pataisos įstaigoje ir / ar pusiaukelės namuose, socialinę integraciją (resocializaciją) po bausmės atlikimo, kviečia NVO užpildytą paraišką ir detalią projekto įgyvendinimo sąmatą pateikti iki 2022 m. rugsėjo 16 d. 
 
Konkurso būdu numatoma atrinkti ir finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus skirtus paslaugoms nuteistiesiems teikti ir Koncepcijoje numatytam NVO veikimo algoritmui (modeliui) įgyvendinti

Bus finansuojamas nuteistųjų socialinių įgūdžių ugdymas ir jiems organizuojami mokymai (pvz., finansinio ir kompiuterinio raštingumo, pozityvios tėvystės ugdymo, santykių su šeima atkūrimo / stiprinimo / palaikymo, kalbų mokymo ir pan.), pagalba priklausomybių turintiems nuteistiesiems (paslauga teikiama rengiant nuteistuosius paleidimui, taip pat lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos ir gali būti tęsiama juos paleidus iš pataisos įstaigos, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d.), psichologinės, teisinės ir kitokios pagalbos (paslaugų) teikimas ir (ar) organizavimas nuteistiesiems, atliekantiems bausmę pataisos įstaigoje ir / ar pusiaukelės namuose, taip pat paleistiems iš pataisos įstaigos nuteistiesiems.

Konkursui numatyta skirti projekto lėšų suma - 800 000 eurų, mažiausia vienam projektui galima skirti projekto lėšų suma – 20 000 eurų.
 
Išsami informacija apie reikalavimus projektui ir kitus aktualius klausimus.
 
Paraišką ir projekto įgyvendinimo sąmatą reiktų
pateikti el.paštu norprojektai@kaldep.lt
 
Kilus papildomų klausimų dėl projekto, kviečiame kreiptis konsultacijos el.p. norprojektai@kaldep.lt
iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos 16.30 val.
 
 
Bendraukime