Working together for green, competitive and inclusive Europe

Liko dienų: 117

Kvietimas galioja iki 2024 03 31

Baltijos mokslinių tyrimų programos 2020 m. paraiškų konkurse dalyvavusiems ir finansavimo negavusiems tyrėjams – specialus konkursas

Lietuvos mokslo taryba primena apie kvietimą teikti paraiškas mokslinių išvykų į Islandiją, Lichtenšteiną ar Norvegiją – valstybes donores – išlaidoms kompensuoti.
Kvietimas skirtas pareiškėjams kartu su partneriais iš valstybių donorių, teikusiems bendras paraiškas Baltijos mokslinių tyrimų programos 2020 m. paraiškų konkursui Lietuvoje, tačiau negavusiems finansavimo. Tai galimybė Lietuvos tyrėjams ir institucijoms tęsti ir plėtoti užsimezgusį dvišalį bendradarbiavimą su valstybių donorių tyrėjais ir institucijomis. Mokslinių išvykų išlaidų kompensavimui iš viso numatyta skirti apie 50 000 eurų.
Lėšos šiam konkursui skiriamos iš 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Moksliniai tyrimai“ dvišalio bendradarbiavimo fondo.
Kvietimas teikti paraiškas.
Bendraukime