Working together for green, competitive and inclusive Europe

Programų ir projektų viešinimas

Viešindami finansinius mechanizmus ar jų dėka įgyvendinamus projektus mes parodome visuomenei, kaip EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai kuria realius pokyčius mūsų kasdienybėje.

Geriausias būdas tai padaryti – pasakoti istorijas, kuriose parodome mūsų sukurtus rezultatus ar inicijuotus pokyčius.


Viešinimo gairės

Kad viešinimas būtų sklandus ir mūsų visų inicijuojamos komunikacijos veiklos papildytų viena kitą, taip kurdamos atpažįstamą ir vieningą EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų identitetą, šalys donorės parengė Viešinimo gaires (dokumentas anglų kalba), kuriose be praktinių patarimų, kaip įtaigiai pristatyti įgyvendinamus projektus ar programas, pateikiami privalomi viešinimo elementai, techniniai logotipo naudojimo reikalavimai, detaliai apibūdinamas vizualus finansinių mechanizmų identitetas bei dalinamasi kitais, mums praversiančiais praktiniais komunikacijos patarimais.
 

 

Praktiniai patarimai

 

Viešinimo ataskaitos


Viešinimo strategijos 


 
Bendraukime