Parengtas Dvišalio bendradarbiavimo fondo įgyvendinimo darbo plano projektas

Nacionalinė koordinavimo institucija (Lietuvos Respublikos finansų ministerija) parengė Darbo plano projektą ir teikia jį viešam derinimui. Šiame darbo plane nurodyti pagrindiniai Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų investavimo aspektai bei finansuotinos dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos apimančios 2019–2021 m. laikotarpį.

Dvišalio bendradarbiavimo fondas skirtas šalių donorių (Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino) bei Lietuvos suinteresuotų institucijų/ organizacijų dvišaliams tarpusavio santykiams stiprinti. Darbo plano projektas rengtas glaudžiai bendradarbiaujant su suinteresuotomis institucijomis, įvertinus jų specifinius dvišalio bendradarbiavimo poreikius. Rengiant dokumentą buvo atsižvelgta į Susitarimų su šalimis donorėmis memorandumus, Lietuvos Respublikos prioritetines dvišalio bendradarbiavimo kryptis bei į nacionalinius interesus, susijusius su vykdomomis struktūrinėmis reformomis.

Lietuvos institucijų bei organizacijų susidomėjimas dvišaliu bendradarbiavimu yra didelis. Siūlomų finansuoti iniciatyvų vertė 3 kartus didesnė nei 2019–2021 m. laikotarpiui numatoma skirti lėšų. Į darbo plano projektą įtrauktos dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos susijusios su savivaldybių bendradarbiavimu verslumo ir kultūros srityse, gerosios praktikos tarp institucijų dalinimusi inovacijų (socialinių, verslumo, paslaugų teikimo, statistinių duomenų ir rodiklių rinkimo), lygių galimybių, žmogaus teisių (vaikų, asmenų su negalia) bei tarpsektorinėmis (žiedine ekonomika, įsipareigojimų darbui ir šeimai derinimu) sritimis. Bendra siūlomų finansuoti dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvų vertė sudaro apie 0,5 mln. Eur. Darbo plano projektas bus svarstomas ir tvirtinamas Jungtiniame dvišalio bendradarbiavimo komitete, kurio posėdis planuojamas lapkričio pab.

Maloniai prašome teikti pastabas ir pasiūlymus Darbo plano projektui iki š. m. lapkričio 12 d. el. paštu jolanta.vaiciuniene@finmin.lt. Detaliau su darbo planu galite susipažinti ČIA.

 

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX