Idėjos identifikavimas ir atranka yra projekto pradžios formalus pripažinimas. Tačiau užgimusi idėja tėra projekto užuomazga. Iki išplėtotos projekto idėjos, kad būtų galima kreiptis dėl finansavimo, visų pirma reikia išanalizuoti visas projekto idėjas ir atsirinkti geriausią.

Šį procesą sudaro suinteresuotų šalių poreikių, problemų analizė, projekto paskirties nustatymas, tikslų, uždavinių, rezultatų, veiklų formulavimas, galimų projekto įgyvendinimo strategijų vystymas, aplinkos tyrimas ir tikrinimas, projekto sėkmės prielaidų ir rizikų analizė, išteklių planavimas.

Klasikinis metodas, padedantis išanalizuoti ir struktūruoti projekto idėją, susideda iš klausimų „kas“, „kam“, „ką“, „kodėl“, „kur“, „kada“ ir „kaip“. Taigi, norint tinkamai išanalizuoti projekto idėjas ir  išsirinkti tinkamiausią, reikia atsakyti į žemiau pateiktus klausimus:

Klausimas „Kas?“

Kas rengia projektą? Ar reikalingi partneriai? Kas galėtų dalyvauti, kokį vaidmenį atliktų, kas motyvuotų juos įsitraukti? Norint, kad partneriai iš tiesų įsitrauktų į projektą, reikia pradėti su jais bendradarbiauti nuo pat pradžių, kad jie pasijustų projekto bendrasavininkiai ir kartu prisiimtų atsakomybę. Kuo didesnis projektas, tuo daugiau rizikos įtraukiant nepažįstamus partnerius. Bet kokiu atveju labai svarbu kuo daugiau kalbėtis tarpusavyje, kad atsirastų bendra projekto vizija. Reikšmingas su vadyba susijęs aspektas: ar partnerių organizacinė struktūra suteikia pakankamai lankstumo, ar ji neapsunkins projekto administravimo?

Jei esate projekto sumanytojai, nepamirškite pagrįsti savo dalyvavimo: kodėl būtent jūs imatės įgyvendinti projektą, ar jūsų organizacijai užtenka patirties, gebėjimų ir kitų (įskaitant finansinius ir administracinius) resursų? Kokių įrodymų (pavyzdžiui, veiklos dokumentacijos) galite pateikti, kad nepažįstantis vertintojas jumis patikėtų?

Nemažiau svarbi ir vadybinė partnerystės schema: kokiais būdais partneriai komunikuos, plėtos projektą, koordinuos veiklas.

Klausimas „Kam?“

Kam skiriamas projektas? Kas yra projekto dalyviai ir jo rezultatų gavėjai? Ar jiems aktualios, reikšmingos projekto idėjos (veiklos)? Kaip juos įtraukti (pasiekti)?

Klausimas „Ką?“

Kokias veiklas numato projektas? Labai aiškiai apsibrėžkite, kokias veiklas, procesus, produktus apima projektas. Kartais paraiškos teikiamos ilgalaikių projektų etapams, tada svarbu konkrečiai įsivardyti teikiamos paraiškos ribas. Pristatant veiklas, reikia suteikti joms kontekstą. Kokie projekto apimtys?

Klausimas „Kodėl?“

Ir vis dėlto (net jeigu idėją pradėjote plėtoti nuo kito taško) – kodėl reikalingas šis projektas? Kokių bendrų tikslų jis siekia? Galbūt projektas padės išspręsti kokias nors konkrečias problemas ar paskatins ilgalaikius teigiamus procesus? Įsivardyti tikslus gali padėti poveikio nusakymas. Atsakant (ir sau) į klausimą „kodėl“, svarbu kalbėti ir apie laiką, ir apie aplinką, palankius projektui įgyvendinti: bendruomenė, išreiškusi norą veikti, paskelbti tyrimai, politiniai dokumentai, paveldo objektams iškilusi grėsmė ir panašiai.

Klausimas Kur?

Tai gali būti tiesiog neutralus vietos įvardijimas, bet dažniausiai, ypač aplinkos, kultūros ir meno projektuose, vieta yra reikšminga ir lemia projekto koncepciją. Galbūt bus aktuali centro ir periferijos dimensija, galbūt projektas vyks specifinėse miestų teritorijose (pavyzdžiui, senamiesčių pakraščiuose, kriminogeninėse zonose, parkuose) arba apleistuose paveldo objektuose ir panašiai. Klausimas „kur“ yra ne tik apie tai, kur vyksta projekto įgyvendinimas, tai ir įtraukiamų dalyvių, projekto naudos gavėjų, ir galiausiai informacijos apie veiklas gavėjų teritorijos.

Klausimas „Kada?“

Paraiškos forma reikalauja pateikti numatomų veiklų planą. Toks visumos išskirstymas į etapus, jei yra kruopščiai parengtas, gali praversti kaip naudingas vadybos įrankis įgyvendinant projektą. Nereikėtų pamiršti atkreipti dėmesį į projektui aktualių programų kalendorių. Bendrai formuojant projekto turinį, reikėtų realiai įvertinti, kiek laiko gali prireikti jam įgyvendinti. Nepriklausomai nuo to, ar projektas apima tik vieną trumpą veiklą, ar yra kelerius metus trunkantis procesas, svarbu suteikti jam ilgalaikę perspektyvą – apgalvoti, kaip projektas susijęs su tuo, kas vyko prieš jį, ir kaip paveiks tai, kas vyks jam pasibaigus.

Klausimas  „Kaip?“

Projekto įgyvendinimo metodika apima ir projekto valdymą, ir pačias veiklas. Reikia nepamiršti, kad bet kuris didesnis projektas reikalauja iš anksto apmąstytų vadybos sprendimų, darbo su komanda, partnerių, dalyvių motyvacijos ir pan. Svarbu apgalvoti klausimus, kaip bus vykdomos veiklos, kaip bus bendraujama su veiklos partneriais, kaip bus užtikrinama efektyvus ir savalaikis projekto įgyvendinimas ir pan.           

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX