DVIŠALIS BENDRADARBIAVIMO FONDAS

Programos dvišalis bendradarbiavimo fondas skirtas stiprinti santykius ir plėtoti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir valstybių donorių (Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino) kultūros organizacijų. Fondo lėšos (41 557 Eur) naudojamos pagal dvi priemones.

Fondą administruoja Kultūros ministerija pagal įsakymu patvirtintas dvišalio bendradarbiavimo fondo taisykles.

Priemonė A buvo skirta partnerysčių užmezgimui ir projektų idėjų vystymui su kultūrinėmis organizacijomis iš Norvegijos ir Islandijos. 2014 metais finansavimą gavo 12 Lietuvos kultūrinių organizacijų, kurių atstovai susitiko su 17-os skirtingų kultūrinių organizacijų atstovais iš Norvegijos ir Islandijos, veikiančių muzikos, teatro, muziejininkystės, šiuolaikinio meno, parodų organizavimo srityse.

Išvykstamųjų vizitų metu kultūros darbuotojai turėjo puikią galimybę susipažinti su užsienio organizacijų vykdoma veikla ir valstybių donorių kultūriniu kontekstu, vystyti bendradarbiavimą, keistis patirtimi ir žiniomis. Susitikimų metu buvo aptariamos projektų idėjos, organizacijų vaidmuo ir atsakomybės vystomuose projektuose, drauge rengiamos projektų paraiškos ir pasirašomos jungtinės veiklos sutartys.

Dauguma dvišalio fondo paramą gavusių organizacijų (10 iš 12), kartu su partneriais parengė projektų paraiškas ir pateikė jas programos „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“ finansavimui gauti. Pusė iš jų (5) gavo finansavimą projektams įgyvendinti (iš viso Programos lėšomis finansuojama 11 projektų).

Plačiau apie finansuotas dvišalio bendradarbiavimo priemonės A veiklas >>>

Informacija apie paraiškoms taikytus kriterijus, partnerysčių pasiūlymus ir kt. >>>

 

Priemonė B – tai Kultūros ministerijos organizuojamos veiklos, kuriomis prisidedama prie Programos tikslų siekimo, visų pirma stiprinant bendradarbiavimą tarp Kultūros ministerijos ir kitų EEE finansinio mechanizmo administravimo veikloje dalyvaujančių subjektų, taip pat organizacijų, susijusių su Projektų įgyvendinimu Lietuvoje ir valstybėse donorėse, bei organizacijų, veikiančių kultūros ir/ar menų įvairovės skatinimo srityje Lietuvos Respublikoje ir valstybėse donorėse.

Šio priemonės lėšos panaudotos:

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX