Projektų pareiškėjai bei vykdytojai partnerių paieškai ir dvišalių santykių plėtojimui paraiškų rengimo metu ir įgyvendindami projektus galės naudoti Programos Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšas. Dvišalio bendradarbiavimo fondo tikslas – santykių tarp Lietuvos ir šalių donorių (Islandijos, Norvegijos, Lichtenšteino) stiprinimas, įgyvendinant programą „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“. Stiprinti dvišalius santykius ketinama įgyvendinant bendrus projektus ir keičiantis gerąja patirtimi.

Fondo panaudojimo galimybės:

  • Priemonė A. Projektų partnerių paieška šalyse donorėse prieš skelbiant atvirą kvietimą teikti projektų paraiškas arba partnerystės vystymas donorų partnerystės projektų paraiškų rengimo metu;
  • Priemonė B. Kompetencijos kėlimo skatinimas, ryšių užmezgimas ir plėtojimas, apsikeitimas žiniomis, patirtimi ir gerąja praktika tarp projektų vykdytojų Lietuvoje ir organizacijų, veikiančių baudžiamosios justicijos srityje Norvegijoje.
Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX