Kontaktai

Audronė Nikšaitė (LR finansų ministerija)

Tarptautinės finansinės paramos koordinavimo skyriaus vedėja
Tel:
El. paštas:

Lina Kliukienė (LR finansų ministerija)

Tarptautinės finansinės paramos koordinavimo skyriaus vyr. specialistė
Tel:
El. paštas:

Aurelija Stasiūtė (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus viršininkė
Tel:
El. paštas:

Irma Šopienė (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Tarptautinės paramos finansų skyriaus viršininkė
Tel:
El. paštas:

Rosita Saukaitė (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Komunikacijos skyriaus komunikacijos specialistė
Tel:
El. paštas:

Biologinė įvairovė

Sigita Alčauskienė (LR aplinkos ministerija)

Europos Sąjungos fondų valdymo skyriaus vyr. specialistė
Tel:
El. paštas:

Algirdas Klimavičius (LR aplinkos ministerija)

Saugomų teritorijų strategijos skyriaus vedėjas
Tel:
El. paštas:

Jūratė Sabaitė (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus projektų vadovė
Tel:
El. paštas:

Vandenų valdymas

Sigita Alčauskienė (LR aplinkos ministerija)

Europos Sąjungos fondų valdymo skyriaus vyr. specialistė
Tel:
El. paštas:

Jovita Vitkutė (LR aplinkos ministerija)

Vandenų politikos skyriaus vyr. specialistė
Tel:
El. paštas:

Jūratė Sabaitė (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus projektų vadovė
Tel:
El. paštas:

Žaliosios pramonės inovacijos

Jovita Surdokienė (LR ūkio ministerija)

vyr. specialistė
Tel:
El. paštas:

Marius Navadunskis (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus vyresnysis projektų vadovas
Tel:
El. paštas:

Šengeno bendradarbiavimas

Lina Janionytė (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Europos ekonominės erdvės ir Noprvegijos programų skyriaus projektų vadovė
Tel:
El. paštas:

Livija Preston (LR vidaus reikalų ministerija)

Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Tel:
El. paštas:

Kotryna Stankevičiūtė (LR vidaus reikalų ministerija)

Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Tel:
El. paštas:

Skaidrumas teismuose

Reda Molienė (Nacionalinė teismų administracija)

Programos vadovė
Tel:
El. paštas:

Irena Sivickienė (Nacionalinė teismų administracija)

Programos finansininkė
Tel:
El. paštas:

Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo

Marius Rakštelis (LR teisingumo ministerija)

Baudžiamosios justicijos skyriaus vedėjas
Tel:
El. paštas:

Tauras Rutkūnas (LR teisingumo ministerija)

Baudžiamosios justicijos skyriaus vyr. specialistas
Tel:
El. paštas:

Inga Griškevičienė (LR teisingumo ministerija)

Baudžiamosios justicijos skyriaus patarėja
Tel:
El. paštas:

Inga Lukoševičiūtė (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus vyresnioji projektų vadovė
Tel:
El. paštas:

EEE stipendijų programa

Ričardas Totoraitis (LR švietimo ir mokslo ministerija)

Programos vadovas
Tel:
El. paštas:

Eglė Fišeraitė (LR švietimo ir mokslo ministerija)

Programos administratorė
Tel:
El. paštas:

Jūratė Sabaitė (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Europos ekonominės erdvės ir Noprvegijos programų skyriaus projektų vadovė
Tel:
El. paštas:

Vaikai ir jaunimas

Jūratė Sabaitė (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus projektų vadovė
Tel:
El. paštas:

Paulius Gedvilas (LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija)

Vaikų skyriaus specialistas
Tel:
El. paštas:

Menų įvairovė

Dalia Stabrauskaitė (LR kultūros ministerija)

EEE finansinio mechanimo programų vadovė
Tel:
El. paštas:

Marius Navadunskis (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus vyresnysis projektų vadovas
Tel:
El. paštas:

Kultūros paveldas

Dalia Stabrauskaitė (LR Kultūros ministerija)

EEE finansinio mechanimo programų vadovė
Tel:
El. paštas:

Marius Navadunskis (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus vyresnysis projektų vadovas
Tel:
El. paštas:

Visuomenės sveikata

Aurelija Stasiūtė (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Europos ekonominės erdvės ir Noprvegijos programų skyriaus projektų vadovė
Tel:
El. paštas:

Gytė Sirgedienė (Paltanavičiūtė) (LR sveikatos apsaugos ministerija)

Tarptautinų projektų valdymo skyriaus vedėja
Tel:
El. paštas:

Indrė Laurinčiukaitė (LR sveikatos apsaugos ministerija)

Tarptautinų projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė
Tel:
El. paštas:

Monika Valeišaitė (LR sveikatos apsaugos ministerija)

Tarptautinų projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė
Tel:
El. paštas:

Jelena Talačkienė (LR sveikatos apsaugos ministerija)

Tarptautinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė
Tel:
El. paštas:

Gebėjimų stiprinimas

Lina Janionytė (VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra)

Europos ekonominės erdvės ir Noprvegijos programų skyriaus vyresnioji projektų vadovė
Tel:
El. paštas:

Livija Preston (LR vidaus reikalų ministerija)

Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Tel:
El. paštas:

Kotryna Stankevičiūtė (LR vidaus reikalų ministerija)

Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Tel:
El. paštas:

Nacionalinis bendradarbiavimo fondas

Audronė Nikšaitė (LR finansų ministerija)

Tarptautinės finansinės paramos koordinavimo skyriaus vedėja
Tel:
El. paštas:

Lina Kliukienė (LR finansų ministerija)

Tarptautinės finansinės paramos koordinavimo skyriaus vyr. specialistė
Tel:
El. paštas:
Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX