Working together for green, competitive and inclusive Europe

Mikro lygio atsakai į socialinius ir ekonominius iššūkius globalaus netikrumo sąlygomis

Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas
Projekto pavadinimas: Mikro lygio atsakai į socialinius ir ekonominius iššūkius globalaus netikrumo sąlygomis
Projekto kodas:  LT08-1-ŠMSM-K01-010 (Sutarties Nr. S-BMT-21-8 (LT08-2-LMT-K-01-073))
Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma: Projektui įgyvendinti skiriama 843309,61 Eur, iš kurių 716813,17 Eur yra mechanizmų lėšos ir 126496,44 Eur yra bendrojo finansavimo lėšos.
Sutarties pasirašymo data:  2021-01-20
Projekto įgyvendinimo terminas: 2021-01-01 – 2023-12-31

Trumpas projekto aprašymas:
Pasaulyje vis labiau rūpinamasi ekonomikų vidaus reikalais, JAV pradeda vis daugiau prekybos karų, D. Britanijos pasitraukia iš Europos Sąjungos, didėja politinė ir ekonominė Kinijos įtaka pasaulyje, o kur dar pandeminė Covid-19 situacija – visi šie įvykiai reikalauja gilesnio supratimo apie tai, kaip visuomenės ir ekonomikos prisitaikys prie tokios neapibrėžtos ir nuolat besikeičiančios aplinkos.

Šio projekto tikslas – išanalizuoti ir įvertinti, kaip dėl minėtų globalaus neapibrėžtumo ir nepastovumo sąlygų keisis socio-ekonominiai procesai šalyse, į situaciją žvelgiant iš trijų susijusių perspektyvų (blokų). Pirmiausia mus domina, kaip firmos prisitaiko prie prekybos šokų, keisdamos samdomojo darbo, žmogiškojo kapitalo ir technologinių investicijų pasirinkimus. Be to, mes nagrinėsime, kaip šie du svarbiausi firmų sprendimai (darbuotojų samdos ir investicijų į technologijas) yra susiję tarpusavyje, ypač vis labiau besifragmentuojančios pasaulinės ekonomikos ir trūkinėjančių prekybos ryšių kontekste. Remiantis pirmojo ir antrojo bloko empiriniais rezultatais sudarysime teorinius ekonominius modelius, nusakančius darbo rinkos pokyčius analizuojant gamybos išteklių (darbo, kapitalo, automatizuoto darbo (robotų)) papildomumą / pakeičiamumą. Pirmasis blokas remsis administraciniais duomenimis, antrasis išnaudos didžiųjų duomenų galimybes, o trečiasis – teoriniais struktūrinės analizės modeliais.

Planuojame bent 12 publikacijų aukšto lygio akademiniuose žurnaluose, taipogi darbo ir teminių straipsnių, skatinančių ekonominės politikos diskusijas bei padedančių priimti geresnius ekonominės politikos sprendimus. Planuojame surengti didelę tarptautinę konferenciją, padėsiančią viešinti ir didinti projekto rezultatų sklaidą. Tarptautinė tyrėjų komanda, suburta šiam projektui, padės pagrindus tarptautiniam bendradarbiavimui ateityje.


Bendraukime