Working together for green, competitive and inclusive Europe

Religija ir lyčių lygybė:Baltijos ir Šiaurės šalių visuomenių pokyčiai

Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Projekto pavadinimas: Religija ir lyčių lygybė: Baltijos ir Šiaurės šalių visuomenių pokyčiai
Projekto kodas: LT08-1-ŠMSM-K01-011 (Sutarties Nr. S-BMT-21-4 (LT08-2-LMT-K-01-036))
Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma: Projektui įgyvendinti skiriama 734375 Eur, iš kurių 624218,75 Eur yra mechanizmų lėšos ir 110156,25 Eur yra bendrojo finansavimo lėšos.
Sutarties pasirašymo data: 2020-12-04
Projekto įgyvendinimo terminas: 2021-01-01 – 2023-12-31
 
Trumpas projekto aprašymas:
Lyčių lygybė kaip tvaraus ekonominio ir socialinio vystymosi ir gerovės sąlyga yra plačiai pripažįstama, o religija dažnai laikoma kliūtimi įgyvendinant šį idealą. Šio mokslinių tyrimų projekto metu bus tiriama bendruomenių įtaką lyčių lygybės politikai Baltijos šalyse ir Norvegijoje. Tyrimo projekto tikslas yra ištirti religijos vaidmenį įgyvendinant lyčių lygybę ir atskleisti religijos viduje ir tarp religijų vykstančius pokyčius palaikant ar priešinantis lyčių lygybei dalyvaujančiose šalyse.

Projekto tikslai yra šie:
1. Ištirti lyčių lygybės sampratos raidą ir jos suvokimą Baltijos ir Šiaurės šalių visuomenėse pereinant nuo socialistinės iki postsocialistinės, nuo industrinės iki postindustrinės visuomenės;
2. Ištirti religijų viduje vykstančius pokyčius, susijusių su lyčių lygybe, apimančią tiek mažumų, tiek daugumos religijas, jų panašumus ir skirtumus dalyvaujančiose šalyse;
3. Ištirti tarpreliginius pokyčius, susijusius su lyčių lygybe dalyvaujančiose šalyse;
4. Ištirti religijų vaidmenį dalyvaujančiose šalyse kuriant viešą diskusiją apie lyčių lygybę;
5. Ištirti lyčių (ne)lygybės perdavimą per religinę socializaciją, sutelkiant dėmesį į dalyvaujančių šalių religinio ugdymo vadovėlius.

Projektas suteiks žinių, reikalingų tvariam lyčių lygybės vystymuisi, pritaikymui ir įgyvendinimui, specialių priemonių, tinkamų konkrečiam nacionaliniam ir regioniniam kontekstui, paruošimui, o rezultatai bus pristatyti akademinei bendruomenei organizuotoje tarptautinėje konferencijoje ir akademiniuose leidiniuose, taip pat renginiuose, skirtuose vietos bendruomenėms ir žiniasklaidai.


Bendraukime