Projektai

Informacinių ryšių technologijos | „AB "Lietkabelis" investicijos į gamybos automatizavimą ir skaitmeninimą, didinant darbo našumą“Projekto vykdytojas 
AB "LIETKABELIS"
Projekto pavadinimas „ AB "Lietkabelis" investicijos į gamybos automatizavimą ir skaitmeninimą, didinant darbo našumą”
Projekto kodas LT07-1-EIM-K05-006
Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma 1.686.376,00 Eur
Projekto partneriai Espero AS


Pagrindinis projekto tikslas yra AB "Lietkabelis" gamybos pajėgumų didinimas su IRT technologijomis, sudarant sąlygas darbo našumo augimui.

Konkretūs tikslai


COVID-19 pandemija, karas Ukrainoje, energetinių resursų brangimas, brangstantis žmogiškieji ištekliai, ES numatyti tikslai tvarios ekonomikos, ekologijos srityse,  kelia rizikas - tiekimo grandinių trikdžius, kainų svyravimus, brangstančią darbo jėgą. Šiuo metus spręstina problema – auganti paklausa tvaresnių gaminių naudojant gamybos procese žiedinės, skaitmeninės ekonomikos principus, t.y. diegiant žalios pramonės koncepciją atitinkančias priemones. Atsižvelgiant į tai identifikuotas poreikis didinti gamybos apimtis investuojant į inovatyvią IRT (skaitmenizuotomis technologijomis) integruotą įrangą, leisiančią automobilinius laidus gaminti automatizuotai, našiau ir mažiau taršiai, sugeneruojant minimizuotą kiekį atliekų. Numatytos investicijos leis išplėsti įmonės gamybinius pajėgumus, kurie padidins darbo našumą, bus pasiūlyti aukštesnės pridėtinės vertės gaminiai. Projekte numatomos investicijos į skaitmenines gamybos technologijas - automatizuotą skaitmeninę technologiją – naują inovatyvią automobilinių laidų gamybos liniją. Projekto tikslai siekiami bendradarbiaujant su partneriu iš Norvegijos Karalystės.


Media galerijos

Bendraukime