Projektai

Informacinių ryšių technologijos | „Naujų gamybos procesų skaitmeninimas ir automatizavimas UAB ,,ODA LT", siekiant didinti gamybos našumą, inovatyvių produktų gamybą ir eksportą“Projekto vykdytojas 
UAB "ODA LT"
Projekto pavadinimas „ Naujų gamybos procesų skaitmeninimas ir automatizavimas UAB ,,ODA LT", siekiant didinti gamybos našumą, inovatyvių produktų gamybą ir eksportą”
Projekto kodas LT07-1-EIM-K05-005
Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma 380.544,11 Eur


Pagrindinis projekto tikslas yra gamybos procesų skaitmeninimas ir automatizavimas UAB ,,ODA LT“ diegiant naują IRT sprendimais pagrįstą įrangą, siekiant didinti gamybos našumą, inovatyvių produktų gamybą ir eksportąKonkretūs tikslai
Pagrindinis tikslas: automatizuoti, skaitmenizuoti gamybos procesus diegiant IRT sprendimais pagrįsta gamybos įrangą. Nauja įranga leis atnaujinti gamybos procesus, padidins darbo našumą, sudarys sąlygas gaminti naujus inovatyvius produktus. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsidiegt IRT sprendimais pagrįstą: pilstymo linija su dviem siurbliais skystiems produktams ir geliams, kremų ir kitos paskirties produktų gamybos įrangą, dantų pastos gamybos įrangą, išfasavimo į tūbeles/ užlydimo įrangą, gamybos priemonių plovimo įrangą. Naujos įrangos įsigijimas turės teigiamą įtaką darbo našumo padidėjimui, didesnėms gamybos apimtims, verslo plėtrai. Bus sudarytos sąlygos rinkai pristatyti naujus produktus: kremus, balzamus, dantų pastą bei plaukų priežiūros priemones paremtas inovatyviomis reHeal bei FCP technologijomis, padidės įmonės investicijos į inovatyvių produktų kūrimą, vystymą ir plėtrą. Bus užtikrintas UAB ,,ODA LT“ konkurencinis pranašumas tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Įgyvendinamas UAB ,,ODA LT“ projektas, turės teigiamą įtaką Lietuvos pramonės įmonių konkurencingumo didėjimui IRT srityje.

 

Media galerijos

Bendraukime