Projektai

Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis

Projekto vykdytojas:
Trakų rajono savivaldybės administracija
Projekto pavadinimas:
Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis
Projekto kodas:
LT03-2-SAM-K01-009 
Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma:
147 211,70 Eur, iš kurių 125 129,95 Eur – Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos, 22 081,75 Eur – bendrojo finansavimo lėšos; 51 723,03 Eur – nuosavos lėšos
 
Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data:
2023 m. lapkričio 6 d.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis:
2023 m. spalio 12  d. - 2024 m. balandžio 30 d.
 
Projekto tikslas – pagerinti vaikų ir mokyklinio amžiaus jaunuolių psichinę sveikatą.

Projekto uždavinys – atnaujinti Trakų rajono savivaldybėje esančius ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetus ir juos aprūpinti metodinėmis priemonėmis.
 
Projekto tikslinės grupės – Trakų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigas lankantys vaikai ir jaunimas, jų šeimų nariai, visuomenė, visuomenės sveikatos specialistai.
 
Projekto veiklos: Projekto metu bus atnaujinta 15 sveikatos kabinetų, 4-iems iš jų atliktas remontas. Bus įsigyta įvairaus pobūdžio psichinės sveikatos gerinimui skirtų metodinių priemonių, taip pat sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymui, fiziniam aktyvumui, žalingų įpročių prevencijai, lytiškumo ugdymui skirtų priemonių. Pagerės visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo vietos, specialistai galės teikti kokybiškas, plataus pobūdžio paslaugas, pagalbą mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunuoliams.
 
Projektas yra įgyvendinamas kartu su partneriu - Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru.


Media galerijos

Bendraukime