Lietuvos švietimo sistemos darbuotojų neprievartinio bendravimo kompetencijos ugdymas

Lietuvos švietimo sistemos darbuotojų neprievartinio bendravimo kompetencijos ugdymas
  • Projekto kodas: EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-005
  • Projekto laikotarpis: 2016-04-13 - 2016-09-30
  • Projekto vykdytojas: UAB Vadybos ir psichologijos (VIP) institutas
Panaudota projekto lėšų suma 85938.88
Paramos suma 85950.63
Bendra projekto vertė
85950.63
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai):
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Akmenės raj., Alytaus miesto, Alytaus raj., Anykščių raj., Birštono, Biržų raj., Druskininkų, Elektrėnų, Ignalinos raj., Jonavos raj., Joniškio raj., Jurbarko raj., Kaišiadorių raj., Kalvarijos, Kauno miesto, Kauno raj., Kėdainių raj., Kelmės raj., Klaipė

 

Neprievartinis bendravimas yra bendravimas, kurio metu nenaudojamas nei fizinis, nei psichologinis smurtas. Neprievartinio bendravimo modelis pripažintas vienų efektyviausių, gerinant mokinių įsitraukimą į mokymosi procesą bei mažinant patyčių rodiklius mokyklose. Vis dėlto, Lietuvoje Neprievartinio bendravimo metodika nėra adaptuota, švietimo institucijų specialistai dar nėra su ja supažindinti. Tačiau Norvegijoje Neprievartinio bendravimo metodika yra aktyviai taikoma ugdymo procese, su ja supažindinami visi Norvegijos švietimo ir ugdymo įstaigų specialistai, pradedant vaikų darželių auklėtojais ir baigiant tęstinio suaugusiųjų mokymo centrų darbuotojais. Projekto metu bus parengta Neprievartinio bendravimo metodika, skirta ikimokyklinio, bendrojo ir profesinio ugdymo švietimo įstaigose dirbantiems asmenims. Šia metodika siekiama tobulinti švietimo procesą, plėtoti suaugusiųjų bendrąsias kompetencijas, kad Lietuvoje kritinę masę sudarytų reflektuojantys, profesionalūs, tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys švietimo darbuotojai. Tai leistų padidinti moksleivių pasiekimus ir sumažinti patyčių rodiklius. Projektą inicijuoja UAB Vadybos ir psichologijos institutas. Projekto partneris - Anniken Poulson Beer iš Norvegijos. Projekto tikslas - perimti Norvegijos gerąją patirtį, adaptuojant Lietuvoje Neprievartinio bendravimo metodiką ir suteikiant Lietuvos švietimo darbuotojams neprievartinio bendravimo (NVC) kompetencijų. Uždaviniai: 1. Skatinti Neprievartinio bendravimo metodikos sklaidą Lietuvoje. 2. Stiprinti švietimo institucijų bendradarbiavimą tarptautiniu lygmeniu. 3. Stiprinti švietimo institucijų bendradarbiavimą nacionaliniu lygmeniu. Projekto metu bus įgyvendinamos šios veiklos: 1. Neprievartinio bendravimo metodikos parengimas. Metodiką rengs 12 asmenų darbo grupė, kurią sudarys 8 akademinės bendruomenės atstovai ir 4 išoriniai ekspertai. Veiklos metu Neprievartinio bendravimo centro atstovė iš Norvegijos atvyks į Lietuvą ir metodikos rengėjams teiks konsultacijas apie Neprievartinio bendravimo metodiką bei sėkmingą jos adaptavimą ugdymo procese. 2. Konsultacijų apie Neprievartinio bendravimo metodikos švietimo darbuotojų grupėms organizavimas. Šios veiklos metu 200 asmenų iš ikimokyklinio, bendrojo ir profesinio ugdymo švietimo institucijų bus konsultuoti apie Neprievartinio bendravimo metodiką ir jos praktinį panaudojimą ugdymo procese. Projekto įgyvendinimo trukmė – 5 mėnesiai.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX