Netradicinės meno terapijos metodo taikymas ugdymo kokybės gerinimui

Netradicinės meno terapijos metodo taikymas ugdymo kokybės gerinimui
  • Projekto kodas: EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-004
  • Projekto laikotarpis: 2016-04-13 - 2016-09-30
  • Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga "Raidos kryptys"
Panaudota projekto lėšų suma 78712.15
Paramos suma 78791.87
Bendra projekto vertė
78791.87
  • Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis
  • Projekto partneris(-iai):
  • Savivaldybės, kurioms tenka projekto nauda: Akmenės raj., Alytaus miesto, Alytaus raj., Anykščių raj., Birštono, Biržų raj., Druskininkų, Elektrėnų, Ignalinos raj., Jonavos raj., Joniškio raj., Jurbarko raj., Kaišiadorių raj., Kalvarijos, Kauno miesto, Kauno raj., Kėdainių raj., Kelmės raj., Klaipė

 

Tiek meno terapijos, tiek medijos priemonių taikymas švietimo procese ir prevencijos organizavimo veiklose yra inovatyvus sprendimas, leidžiantis ugdymo procesą bei prevencines programas padaryti patrauklesnes ir priimtinesnes vaikams bei jaunimui. Šių netradicinių metodų panaudojimas gali ženkliai daryti įtaką mokinių įsitraukimui į ugdymo procesą, teigiamai paveikti moksleivių pasiekimus. Be to, taikant šiuos metodus įmanoma įdomiai ir vaikams bei jaunimui priimtinomis formomis efektyviai vykdyti prevencinę veiklą. Lietuvoje švietimo sektoriuje dirbančių asmenų (mokytojų ir socialinių pedagogų) darbas yra paremtas tradiciniais mokymo metodais, jų veikloje stinga inovatyvių darbo su moksleiviais metodų. Tuo tarpu Norvegijoje meno terapijos ir medijos priemonių taikymas ugdymo procese ir prevencinės veiklos organizavime yra kur kas labiau išplėtotas nei Lietuvoje. Norvegijoje meno terapija ir medijos priemonės yra plačiai naudojamos formalaus ir neformalaus švietimo sistemos sektoriuose. Projektu siekiama gerinti Lietuvos bendrojo ugdymo kokybę ir plėtoti švietimo sistemos darbuotojų kompetencijas naudoti netradicinius ugdymo metodus, kuriais būtų galima pagerinti moksleivių pasiekimus bei tuo pat metu siekti spręsti egzistuojančias problemas, t. y. netinkamą moksleivių elgesį ir psichoaktyvių medžiagų naudojimą. Projekto tikslas – plėtoti švietimo sistemos darbuotojų kompetencijas naudoti netradicines meno terapijos formas ir medijos priemones įvairinant tradicinį mokymą bei organizuojant prevencinę veiklą. Projekto tikslinė grupė yra Lietuvos bendrojo ugdymo švietimo institucijų darbuotojai – mokytojai ir socialiniai pedagogai. Projektą inicijuoja VšĮ „Raidos kryptys". Pareiškėjas – nevyriausybinė organizacija, turinti ilgametę patirtį suaugusiųjų švietimo srityje, vykdanti socialinius projektus. Projekto partneris Norvegijoje Fusa videregående skole yra švietimo įstaiga, vykdanti praktinį švietimo institucijų darbuotojų mokymą ir švietimą siekiant į jų vykdomą mokymo procesą adaptuoti ir įtraukti naujausius ir inovatyvius mokymo metodus bei priemones. Projekto uždaviniai: 1. Skatinti meno terapijos metodų ir medijos priemonių taikymą įvairinant tradicinį mokymą bei organizuojant prevencinę veiklą. 2. Stiprinti švietimo institucijų bendradarbiavimą nacionaliniu lygmeniu. Laukiami projekto rezultatai: parengta meno terapijos metodų ir medijos priemonių taikymo vaikų ir jaunimo ugdymo gerinimo ir netinkamo elgesio prevencijos srityse metodika, paremta Norvegijos gerąja patirtimi; 45 asmenys bus apmokyti taikyti meno terapijos metodus vaikų ir jaunimo ugdyme bei jų netinkamo elgesio ir psichoaktyvių medžiagų naudojimo prevencijos srityse; 45 asmenys bus apmokyti taikyti medijos priemones vaikų ir jaunimo ugdyme bei jų netinkamo elgesio ir psichoaktyvių medžiagų naudojimo prevencijos srityse; suorganizuota konferencija, skirta bendrojo ugdymo švietimo sistemos darbuotojų švietimo ir ugdymo klausimams nagrinėti.

Bendraukime
Bendraukime
Bylos dydis iki 5 Mb. Leidžiami formatai:
PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX